Ana Sayfa » AB H2020 Programından Dört Araştırmacımız Fon Aldı

AB H2020 Programından Dört Araştırmacımız Fon Aldı

Dört araştırmacımız projeleri ile H2020 Programı Marie Curie 2015 çağrısından fon almaya hak kazanmıştır.

2015 MCSA IF Çağrısı değerlendirmeleri sonucu Bilkent Üniversitesi UNAM’dan Dr. Tarık Baytekin, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden Dr. Kürşat Çınar ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Erman Ayday ve Dr. Mustafa Özdal iki yıl boyunca Avrupa Komisyonundan fon almaya hak kazanmıştır. Avrupa çapında oldukça ilgi gören çağrıda çok yoğun bir rekabet yaşanmıştır.

Bir sonraki çağrı olan MCSA IF 2016 Çağrısı için başvurular 14 Eylül 2016 tarihine kadar devam edecektir.

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2226-msca-if-2016.html

Marie Skłodowska Curie Araştırma Programı
Marie Skłodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları araştırma ve teknoloji alanındaki insan potansiyelini güçlendirmeyi, araştırmacıların kariyer gelişimini desteklemeyi, uluslararası ve sektörler arası araştırmacı dolaşımını teşvik etmeyi ve böylece Avrupa’yı ile Türkiye’yi araştırmacılar için bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda sunulan burs ve destek ile araştırmacılar, bir proje önerisi hazırlayarak başka bir ülkeye araştırma amaçlı dolaşım gerçekleştirebiliyor. Ülkemizin beyin göçünü geri döndürme çabalarına destek olan bu çağrıda Bilkent Üniversitesi araştırmacıları şu ana kadar toplam 6 proje kazanmıştır.

 

Dr. Erman Ayday

Erman_AydayBu projenin iki ana amacı (i) kişilerin genetik verilerinin gizliliğini ölçecek yeni bir algoritma oluşturmak ve (ii) kişilerin genetik verilerinin gizliliğine önem veren ve gerçek hayatta var olan saldırı modellerine karşı güvenliği kanıtlanabilir genetik veri işleme, paylaşma ve doğrulama algoritmaları geliştirmek olacaktır. Bu proje, kişilerin genetik verilerinin üzerindeki güvenlik risklerini anlama ve genetik verinin gizliliğini koruma konularında çok önemli bir adım olacaktır. Ayrıca, genel olarak sağlık verisinin gizliliği ve güvenliği hakkında yeni bir vizyon oluşturacak ve bankacılık, sosyal ağlar gibi değişik alanlarda da etkiler yaratacaktır. Bunun yanı sıra, projenin sonuçları gelecekte sağlık verisinin gizliliği ve güvenliği ile ilgili oluşturulacak yasalara ve politikalara da yol gösterecektir.


Dr. H.Tarık Baytekin

Tarik_BaytekinSürtünerek elektriklenme neticesinde meydana gelebilen statik elektriklenme, elektrostatik kaynaklı sıkışmalar ve elektrostatik yük boşalmaları gibi nedenlerden dolayı endüstriyel üretimde değer kayıplarına yol açan çok yaygın bir olaydır. Araştırmalarımızda, statik elektriklenmeyi ve özellikle küçük boyutlarda neden olduğu yaygın problemleri önlemek icin daha önceden geliştirmiş olduğumuz kimyasal bir yöntemi kullanacağız.

 

 

 

Dr. Kürșat Çınar

Kursat_CinarProje, kadın güçlenmesinin arkasındaki dinamikleri ve bilhassa şehirleşmenin kadın güçlenmesinin eğitim, ekonomi ve siyasi alanlarındaki etkilerine ışık tutmayı amaçlamaktadır. Bu proje, kadın güçlenmesinin çok yönlü ve çok seviyeli bir olgu olduğunun altını çizmekte, konuyla ilgili araştırmaların da bu yaklaşımı benimsemesi gerektiğini savunmaktadır. Projenin ana odağı Türkiye’deki kadın güçlenmesi ve şehirleşme arasındaki bağın incelenmesidir. Bunun yanında, karşılaştırmalı olarak küresel seviyede analizler yapılacak, bu bulguların Avrupa için çıkarımlarına ulaşılacaktır.

 


Dr. Mustafa Özdal

Mustafa_OzdalProjenin amacı, doğuş surecindeki çizge uygulamalarının Alanda Programlanabilir Kapı Dizileri (FPGA) üzerinde gerçekleştirilmesini kolaylaştırmaktır. Bunun için, üst düzey programlama dilleriyle alt düzey donanım detayları arasında köprü görevi görecek bir tasarım şablonu önerilmektedir.