Ana Sayfa » Bilkent Üniversitesi Eğitim – Öğretim Politikası

Bilkent Üniversitesi Eğitim – Öğretim Politikası

Günden güne eğitim-öğretim faaliyetlerini geliştiren ve öğrencilerine en yüksek faydayı sağlayabilecek şekilde tasarladığı organizasyon yapısı sayesinde Bilkent Üniversitesi, iyileşmede sürekliliği sağlamak için stratejik planı doğrultusunda belirlediği kısa ve uzun vade hedefleri ile kurumsal performans göstergelerini periyodik olarak izlemekte ve ölçmektedir. Eğitim ve öğretimdeki başarının globalleşen dünyada araştırma faaliyetlerine katkısının farkında olan bireyler yetiştiren üniversite, bölüm ve diploma programları hedeflerini belirlemiştir. Mühendislik ve İşletme Fakültelerinin sahip olduğu uluslararası akreditasyonlar ile akreditasyon süreçlerine giren farklı programlarının olması da eğitime ve eğitimde akreditasyona verilen önemin en büyük göstergesidir.

Tüm süreçlerinde olduğu gibi eğitim-öğretim sürecinde de gerçekleştirdiği performans izleme ve sürekli iyileştirme faaliyetleri ile hem güçlü akademik kadrosunun verdiği eğitimi geliştirmek hem de mezunlarının aranan bireyler olmasını sağlamak eğitim-öğretim politikasının gereğidir.