Ana Sayfa » Bir Zorunlu Göç İncelemesi

Bir Zorunlu Göç İncelemesi

Doç. Dr. Saime Özçürümez (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü), “Zorunlu Göç Deneyimi ve Toplumsal Bütünleşme” başlıklı bir kitap yazdı.

Dr. Özçürümez, Türkiye’ye zorunlu göçle gelen Suriyeliler konusunun politika yapımı, göç yönetişimi, sosyal uyum ve yerel yönetimler üzerinden analiz edildiği bu yapıtı Koç Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet İçduygu ile birlikte kaleme aldı.

Yaklaşık 3.6 milyon zorla yerinden edilmiş Suriyeliye ev sahipliği yaparken Türkiye’nin uluslararası koruma sorumlulukları konusundaki deneyimine ilişkin verilerin kapsamlı bir analizine dayanan kitap, zorunlu göç çalışmalarında ve karşılaştırmalı kamu politikasında üç yolla yeni bir çığır açmayı hedefliyor: “sosyal uyum”; zorla yerinden edilmiş nüfusun uzun süreli kalışıyla başa çıkan orta gelirli ülkelerde zorunlu göç yönetimine devlet tepkisini anlamak ve açıklamak için iki yönetim modeli önererek; ve dört kamu politikası alanında (çalışma hayatı, eğitim, sağlık ve barınma), tüm politika aktörleri tarafından çoklu yönetim seviyeleri aracılığıyla sonuçta meydana gelen dönüşümü araştırarak, bunu Türkiye’deki çoklu politika süreçlerine benzersiz, tek ciltlik kapsamlı bir genel bakış haline getirerek. Çalışma, sadece var olan gerçekliğin analizini değil, aynı zamanda çok aktörlü göç yönetişimi model arayışlarına da son derece başarılı bir karşılık vermektedir.

Türkiye geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin ülkelerine gönüllü ve sürdürülebilir bir ortamda geri dönüşlerinin veya bir kısmının üçüncü ülkelere yerleştirilme olasılıklarının son derece düşük olduğu gerçeğiyle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu durum Türkiye’yi hem devlet hem de toplumsal olarak sosyal uyum süreçlerinin yönetişimi açısından zorlu bir süreç ile baş başa bırakmış bulunmaktadır. Özçürümez ve İçduygunun kaleme aldıkları bu kitabı bu sürecin çeşitli boyutlarını irdeleyen hem akademik tartışmalara hem de politika yapım çabalarına özgün ve ufuk açıcı katkıda bulunan hızla ana referans niteliğine de kavuşacak bir çalışma olarak değerlendirilmektedir.

Saime Özçürümez, kaleme aldığı, “Zorunlu Göç ve Sosyal Travma: Psikanaliz, Psikoloji, Sosyoloji ve Politikadan Disiplinlerarası Perspektifler” (Routledge, 2018) isimli ortak yazarlı kitabıyla da, ABD merkezli Ulusal Psikanaliz Gelişimi Derneği’nin (NAAP) 2020 Gradiva En İyi Editörlü Kitap Ödülü’ne layık görüldü.

NAAP, her yıl, psikanaliz ve psikoterapi alanındaki konuları ele alan dünya çapında yayınlananlar arasından en iyi olduğuna karar verdiği eserleri seçmektedir. “Zorunlu Göç ve Sosyal Travma” daki katkılar, Balkan rotası boyunca zorunlu göçte işlenen, sürdürülen ve deneyimlenen travmanın etkisi ve sonuçları konusunda araştırmacılar ile politika uygulayıcıları arasında önemli disiplinlerarası diyalog oluşturmuştur.