Ana Sayfa » Uygulama

Uygulama

Bitkiler ağaç, ağaççık, çalı ve yer örtücü olmak üzere 4 grupta toplanmaktadır. Bitkiler, peyzaj düzenlemelerinde çeşitli özeliklerine göre (renk, tekstür, çizgisellik, soliter,..vb.) değerlendirilir. Çevresel ve iklimsel özellikler (bakı, görüş, rüzgar, yağmur, toprak..vb.) dikkate alınarak peyzaj tasarımları gerçekleştirilir. Üniversitemiz kampus alanı içinde bu etkenler göz önüne alınarak çevre düzenleme çalışmaları yapılmaktadır.

Bitkilerin kendine has olan özellikleride en önemli hususlardandır. Bilindiği üzere doğada her rengi görebilmek mümkündür. Bitkilerin çiçeklerinde, meyvalarında ve hatta sonbaharda aldığı renklerle insanları büyülemektedir. Renkler soğuk ve sıcak renkler olmak üzere 2 gruba ayrılır. Sıcak renkler insanda dinamiklik ve enerji, soğuk renkler rahatlık ve huzur sağlar. Unutulmamalıdır ki sürekli tekrarlanan renkler tekdüze bir görünüm oluşturmaktadır. Bitkilerde çiçeklenme ve meyva türlere göre belli bir zaman aralığında olup, tasarımları buna göre gerçekleştirmek gerekmektedir. Örneğin; bir mekanda ilkbahar mevsimini kuvvetlice içimizde hissetmek istiyorsak alanımızda yapraklanmadan önce çiçek açan türleri ağırlıklı olarak (Forsythia intermedia “ altın çanağı”, Cydonia japonica “japon ayvası”, Cercis siliquastrum “erguvan” vb.) kullanılabiliriz veya çiçeklenmeyi bütün bir yıla yayabiliriz.

Bitkileri kaba ve ince bitki yapısı olarak 2 ye ayırmak mümkündür. Kaba tekstürlü bitkiler koyu yeşil renkte, büyük ve yoğun yapraklıdırlar. İnce tekstürlü bitkiler şeffaf ve açık renklidir. Kaba tekstürlü bitkiler arka fonda kullanılırken ince tekstürlü bitkiler ön kısımda kullanılır.

Bitkiler dış görünüşlerine göre de değerlendirilir. Tasarımda armoni ve kontrast ilkeleri (Armoni “uyumluluk (+)”, Kontrast “zıtlık(-)”) değerlendirilerek peyzaj uygulamaları yapılır. Tasarımda armoni ve kontrastlık matematiksel bir işlem şeklinde (-)x(-)=(+) “armoni”, (+)x(-)=(-) kontrast değerlendirilir.

Özellikle sonbaharda yaprakların dökülmesi sonucu ortaya çıkan görüntülerde bazı ağaç türleri mekanlara hoş bir hareketlilik getirirler. Tilia rubra “ıhlamur”, Quercus rubra “Meşe”, Ulmus leavis “Karaağaç”, Platanus orientalis “çınar” gibi ağaçların yapraksız halleri kartpostallara ve resimlere konu oluşturmaktadır.

Peyzaj alanlarında monotonluğu bozmak için, rengi,büyüklüğü ve formu dikkat çeken türler alana tek başlarına yerleştilir. Ana Türler özellikle arkada kullanılan türlerden farlı biçim, form ve renkte seçilerek kontrastlığın dozu arttırılabilir. Soliter olarak kullanılabilecek bitkiler; Picea pungens “Glauca” (Mavi ladin ), Platanus orientalis (Doğu çınarı), Prunus serrulta “Pissialdii Nigra” (Kırmızı yapraklı süs eriği ) vb…

Her bitkinin belirli ekstrem sıcaklıklarına dayanma özellileri vardır. Bitkilerin ışık, nem ve sıcaklık gibi istekleri gerçekleşmesi dahilinde bitkilerde gelişim daha iyi olacaktır. Ankara’da özellikle üniversitemizin kurulu olduğu arazi şartlarında iklimsel faktörler ve toprak yapısının bitki besin maddelerince fakir olması nedeniyle her türlü bitki yetiştirilememektedir. Özellikle egzotik bitkiler yetişmemektedir. Üniversitemizde yapmış olduğumuz çalışmaların bir genellemesini yapacak olursak;

İlkbahar ve sonbahar dönemlerinde olmak üzere üniversitemiz genelinde 2 defa çiçek dikimi yapılmaktadır. Bu mekanlar genel olarak yol kavşakları ve bina girişlerine birimimiz tarafından seralarımızda üretilen mevsimlik çiçekler dikilmektedir.

Ayrıca bozulan çiçekler yenisiyle değiştirilerek yılda ortalama 50.000 adet çiçek dikilmektedir. Üniversitemiz içinde yapılan çevre düzenleme uygulamalarında yılda ortalama 250 adet ağaç, 2.000 adet çalı, 5.000 adet yer örtücü bitkisi dikilmektedir. Bu dikimler daha önceden yapılmış olan peyzaj projelerine bağımlı olarak yürütülmektedir.

Bunun yanı sıra yeni yapılan çim alanlar ve bozulan yerlerin revizyonu için her sene ortalama 10.000 m2 çim ekimi yapılmaktadır.