Ana Sayfa » Seralarda Üretim

Seralarda Üretim

Kış geldiği zaman seralarda üretimle ilgili bahar hazırlıkları da başlar. Sonbahar aylarında hazırlanan karışım harcı (toprak + humus + gübre) mevsimlik fide poşetlerine doldurulur. Bu işlem üretim miktarına göre daha erken veya daha geç olabilir. Poşetlere toprak dolum işleri bittikten sonra poşetler sulanarak beklemeye bırakılır. Sonraki işlem üreteceğimiz bitkilere karar verdikten sonra bu bitkilerin tohumlarını ekmeye başlarız. Tohumların ekiminde dikkat etmemiz gereken hususlar şunlarıdır : Tohum ektiğimiz toprak steril olmalıdır. Tohumu ektiğimiz seralar sıcak olmalıdır. 0 °C altına düşmemelidir. Aksi taktirde çıkan fideler soğuktan ölür. Bu söylediklerimiz soğuktan etkilenen bitkiler için geçerlidir. Soğuktan etkilenmeyen bitkiler ise ölmezler yalnız gelişmeleri çok yavaş olur. Bitkiler tohumlardan çıkana kadar sulama işlemi dikkatle yapılmalıdır. Tohumun boyutuna göre yağmurlama ya da buharlama veya (tozlama) şeklinde sulama yapılmalıdır. Bitkiler ekilecek büyüklüğe geldikten sonra önceden hazırladığımız mevsimlik fide poşetleri sulanıp, ot temizliği yapılarak fideler poşetlere dikilir. Kışları sert geçen bölgelerimizde dikim yapılmadan önce soba ya da vb. gibi ısıtıcılarla fidelerin gelişebileceği ısıya getirilip sonra fideler dikilmelidir.Mevsim sıcaklığı bitki dikim sıcaklığına geldikten sonra bitkilerimizi dışarıya dikebiliriz.

ÖNEMLİ BAZI BİTKİ ÜRETİM TEKNİKLERİ

1- Çelikle Üretim Tekniği :

Bu kısımda iç mekan bitkilerinin çoğaltılmalarında çok kullanılan çelikle çoğalma tekniği özet olarak verilmiştir. Çelikle çoğaltmada, bir gövde, bir kök parçası ya da bir yaprak, ana bitkiden kesilir. Sonra bu bitki kısmı elverişli çevre koşullarında kök ve sürgün yapımına zorlanır. Bu şekilde oluşan bağımsız bitki ana bitkinin özelliklerini taşır. Çelikle çoğaltma ; herdemyeşil, geniş ve iğne yapraklı bitki türlerinde olduğu kadar, yapraklarını döken meyve ve çalı türlerinde en çok kullanılan çoğaltma şeklidir. Bu çoğaltma yöntemi ucuz, çabuk ve basit olup kalem ya da göz aşılarında zorunlu olan özel teknikleri gerektirmez. Çelikler genelde gövde, değişikliğe uğramış gövde (rizom, yumru, toprak altı gövdesi ve soğan), yapraklar ya da kökler gibi bitkinin vegetatif kısımlarından yapılır. Çelikler, bitkiden alındıkları kısımlara göre sınıflamak olasıdır.

a- Gövde çelikleri b- Yaprak çelikleri c- Yaprak-göz çelikleri d- Kök çelikleri

Birçok bitki çeşitli tipteki çeliklerle çoğaltılabilir ve bunlardan aynı olumlu sonuçlar alınabilir. Hangi çelik tipinin kullanılacağı bireysel koşullara bağlıdır., bu seçimde şüphesiz en ucuz ve en kolay olanın uygulanması gerekir. Eğer çoğaltılması arzu edilen bitki odunsu gövde çelikleriyle iyi kökleniyorsa çoğu kez basitliği ve ucuzluğu nedeniyle bu yöntem kullanılır. Kök çelikleri de kolaylıkla hazırlanabilir. Çoğaltılmaları daha güç olan türler için çeliklerin yapraklı tiplerinin köklendirilmelerinde kullanılan daha pahalı ve titizlik isteyen önlemlere başvurmak gerekir.

2- Tohumlu Üretim Tekniği 3- Aşı ile üretim tekniği 4- Soğanlı bitkilerle üretim tekniği