COMD Semineri: “PandeVITA Video Sohbeti,”, 18:00 12 Aralık (EN)

1. PandeVITA Video Sohbeti, 12 Aralık 2022, 18:00 CET
***This is an online seminar. To request the event link, please send a message to department.

Konu: Sağlık Sektöründe Veri İşleme
Sağlık Verisi İşleme, dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan biridir. COVID-19 salgını, bir yandan etkili sağlık araştırmalarının yürütülmesi ve aşılar, tıbbi cihazlar vb. gibi uygun ürünlerin geliştirilmesi ve konuşlandırılması için uygun sağlık bakımı ve yönetiminin ön koşulu olarak Sağlık Veri sistemlerinin açıklığının acilen gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak diğer yandan, Sağlık Verilerinin korunması, etik olarak işlenmesini ve kullanılmasını garanti etmek için çok önemlidir. Bu çoğu zaman, yanlışlıkla da olsa, bir paradoks olarak anlaşılır. Elbette, dijital sistemlerin hızlı gelişimi, Büyük Veri’ nin gelişi ve ayrıca hasta tedavileri ve bakımı için bölgesel ağların geliştirilmesi, farklı alanlardan aktörlerim ve paydaşlarım dahil olduğundan, Sağlık Verisi sistemlerinin kırılganlığını artırıyor. Bilgiye hızlı erişim ve verileri otonom olarak işleyebilen makinelerin hızı ve etkinliği önemli ölçüde artmıştır.

PandeVITA görüntülü söyleşisi kapsamında sağlık sektöründe Bilgi İşleme, farklı alanlardan uzmanların bakış açılarıyla ele alınacak. Sağlık Verilerinin güvenli alışverişini hangi düzenlemeler garanti edecek? Hastalar kişisel verilerin kötüye kullanılmasına karşı nasıl korunur? Yönetmeliklerin acilen ihtiyaç duyulan geliştirme süreçlerini göz ardı etmemesini nasıl önleyebiliriz? Pandemi dönemindeki kadınlara ilişkin sağlık verileri nasıl işleniyor ve korunuyor? Aşağıdaki uzmanlar panelde yer almaktadır:
– Prof. Dr. Karl-Nikolaus Peifer, Köln Üniversitesi’nde Medya ve İletişim Hukuku Profesörü
– Dr. Sonia Jawaid Shaikh, Amsterdam Üniversitesi’nde Sağlık İletişimi Yardımcı Doçenti
– Michal Rataj, Avrupa Hasta Forumu Yönetim Kurulu Üyesi
– Prof. Dr. Seldağ Güneş Peschke, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde Özel Hukuk Profesörü
– Dr. Giuseppe Fico, Madrid Politeknik Üniversitesi’nde biyomedikal mühendisliği Yardımcı Doçenti