COVID-19 önlemleri hakkında Üniversite Senatosu kararı

Bilkent Üniversitesi Senatosu’nun 16 Eylül 2020 tarihinde yaptığı toplantı ile COVID-19 salgınını dolayısıyla benimsenen tedbirler paketi çerçevesinde kampüsün tüm kapalı ve açık alanlarında uygulanmak üzere aşağıda belirtilen kurallar kabul edilmiştir:

1. Tüm açık ve kapalı alanlarda ağız ve burnu tam olarak kapayacak biçimde maske takılması zorunludur. Yemek yerken ve içecek içerken, kişiler arasında asgari 1,5 metre sosyal mesafe gözetilmek şartıyla, maske geçici olarak çıkarılabilir.
2. Üniversite ulaşım servislerinde ve içinde birden çok kişi bulunan şahsi araçlarda maske takılması zorunludur.
3. COVID-19 teşhisi konmuş veya bu hastalığın belirtilerini gösteren veya bir COVID-19 hastasıyla teması olan kişilere Sağlık Bakanlığı veya Bilkent Üniversitesi Sağlık Merkezi tarafından getirilen karantina ve izolasyon sınırlamalarına uymak zorunludur.
4. Bilkent Üniversitesi tarafından Üniversite’ye giriş ve çıkışlarda uygulanacak zaman kısıtlamalarına uyulması zorunludur.
5. Sigara içme amacıyla sosyal mesafenin ihmal edilmesi ve sigara içme eylemi sırasında dumanın üflenmesi yoluyla virüs taşıyan damlacıkların daha uzağa saçılmasının bulaşma riskini arttırdığı göz önüne alınarak, 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren kampüsün kapalı ve açık tüm alanlarında, işaretlenmiş sınırlı alanlar dışında, sigara, elektronik sigara ve diğer tütün ürünlerini kullanmak yasaktır. İşaretlenmiş alanlarda sigara kullanımı sırasında kişiler arasında asgari 2,5 metre sosyal mesafe gözetilmesi gereklidir.
6. Bilkent Üniversitesi’nin tüm çalışanları ve öğrencileri Sağlık Bakanlığının “Hayat Eve Sığar” platformundan alacakları HES kodunu Üniversite’ye bildirmek zorundadırlar. (Bununla ilgili detaylı bilgi ilerleyen günlerde paylaşılacaktır)
7. Bilkent Üniversitesi’nin COVID-19 salgınına karşı alacağı ek tedbirlere uymak zorunludur.

Yukarıda belirtilen kuralların ihlal edilmesi halinde, ihlal eden kişi hakkında ilgili mevzuat hükümleri uyarınca disiplin hükümleri işletilecek ve cezai işlem uygulanması için üniversitenin yetkili mercilerine bildirim yapılabilecektir.