Ana Sayfa » Demokrasi ve Sağlık

Demokrasi ve Sağlık

Felsefe Bölümü öğretim üyelerinden Simon Wigley’nin demokrasi ve halk sağlığı hakkındaki makalesi The Lancet’te yayınlandı. Bu çalışma, demokrasi, yetişkin sağlığı ve spesifik hastalıklara bağlı ölümler arasındaki ilişkiler üzerine 170 ülkeyi ve 46 yıllık bir süreyi içeren ilk kapsamlı değerlendirme.

Dr. Wigley ve ortak yazarlarının bulgularına göre yetişkinlerde (15 yaş itibariyle) beklenen yaşam süresi demokrasiye geçen ülkelerde geçmeyenlere göre 10 sene sonunda ortalama %3 yükseldi. Ayrıca, bir ülkenin demokratik deneyimi —bir ülkenin ne oranda ve ne süreyle demokratik olduğunun bir ölçüsü— ülkedeki kalp ve damar hastalıklarına, ulaşım yaralanmalarına, kansere ve diğer bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı ölümlerdeki düşüşle o ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının olduğundan daha yakından ilişkili. Yazarların tahminine göre, 1995 ve 2015 yılları arasında demokratik deneyimde görülen yükseliş, dünyada kalp ve damar hastalıklarına bağlı 16 milyon ölümün önüne geçti. Buna karşılık, sıtma, HIV ve diğer birçok bulaşıcı hastalığa bağlı ölümler ile demokrasi arasında anlamlı bir ilişki gözlemlenmedi. Felç, meme kanseri ve diğer bulaşıcı olmayan hastalıkların birçok düşük ve orta gelir seviyesindeki ülkede yükselişte olduğu göz önünde bulundurulursa, bu bulguların önemi daha da artıyor. Buna ek olarak, küresel sağlık camiası neredeyse tamamen bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve tedavisine odaklanarak, yerel yönetimleri bulaşıcı olmayan hastalıkların yol açtığı hızla büyüyen bir yük karşısında yalnız bırakmış durumda.

Bu disiplinlerarası çalışmada Dr. Wigley’nin ortak yazarları Dış İlişkiler Konseyi’nde, Stanford Üniversitesi Sağlık Politikası programında ve Washington Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Ölçüm ve Değerlendirme Enstitüsü’sünde çalışmalarını sürdürüyor.

Araştırma makalesine ek olarak yazarlar Washington Post ve CNN için açıklama yazıları kaleme aldılar. Çalışmanın yayınlanması Guardian, BloombergBBC World News & PBS gibi uluslararası medya kuruluşlarınca dünyaya duyuruldu.

Çalışmanın veri görselleştirmesine şuradan ulaşılabilir.

Dış İlişkiler Konseyi’nde makalenin yayınlanması hakkında düzenlenen bir panele şuradan ulaşılabilir.