Ana Sayfa » Diploma Eki

Diploma Eki

DiplomaEki_2013-2016Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkelerin eğitim bakanlarının 2003’te Berlin’de yaptıkları toplantı sonunda yayınladıkları bildiride yer alan hedeflerden biri, 2005’ten başlayarak, yükseköğrenimini tamamlayan herkese diplomalarıyla birlikte bir Diploma Eki verilmesidir.1 Ücretsiz verilmesi gereken bu belge, Avrupa’da yaygın olarak kullanılan bir dilde yazılmış olmalıdır.

Bu doğrultuda Bilkent Üniversitesi, 2005-2006 Akademik Yılı’ndan itibaren mezunlarına diplomalarıyla birlikte bir Diploma Eki verme kararı almıştır. Bilkent Üniversitesi’nin verdiği Diploma Eki İngilizce olarak hazırlanmaktadır. Bu belge ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarıyla birlikte ücretsiz olarak verilir. Sadece birlikte verildiği diplomayla geçerlidir.

Diploma Eki’nin akademik derecelerde karşılaştırılabilirlik ve şeffaflık sağlaması, böylece istihdamı kolaylaştırması ve daha üst akademik çalışmalara yöneleceklere kolaylıklar getirmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle Diploma Eki’nin kuruluşlar ve işverenler tarafından yaygın olarak kullanımı önerilmektedir.

Diploma Eki, sekiz bölümden oluşan standart bir belgedir. Her diploma ekinin giriş bölümünde yer alması zorunlu olan İngilizce metin aşağıdaki bilgileri içermektedir:

Diploma Eki, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO-CEPES tarafından geliştirilen modeli kullanır. Diploma Eki’nin amacı, uluslararası şeffaşığı artırmak ve edinimlerin (diploma, derece, sertifika) akademik ve mesleki tanınırlığında hakkaniyet sağlamak üzere yeterli nesnel bilgi vermektir. Diploma Eki, parçası olduğu diplomanın sahibinin izleyip başarıyla tamamladığı akademik programın yapı, düzey, kapsam, içerik ve tanıdığı yetkiler gibi niteliklerinin standart bir biçimde tanımlanmasını sağlar. Değer yargısı, denklik ve tanınırlılık konularında öznel ifadeler içermemelidir. Sekiz bölümün tamamı yer almalı, yer almıyorsa nedeni açıklanmalıdır.

Diploma Eki’nin şablonu Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO-CEPES tarafından denenmiş ve geliştirilmiştir. T.C. Yükseköğretim Kurulu tarafından da esas alınan bu şablonun, yükseköğretim kurumlarımız tarafından kullanılmasına karar verilmiştir.

Diploma Eki Örnekleri

 


1. Berlin Communiqué, Yükseköğretimden Sorumlu Eğitim Bakanları Bildirisi, Eylül 2003 (Bologna Süreci)