Dış Sınav Yoluyla İngilizce Yeterlik Esasları (27.08.2015; Değişik 11.09.2019)

İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 7. maddesi veya Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 4. maddesi uyarınca dış sınav sonucu ibraz ederek İngilizce yeterlik başvurusu yapacak öğrencilerin işlemleri aşağıda sıralanan esaslara göre yapılır.

 1. TOEFL İBT veya IELTS sınav sonucu ile başvuracak adayların sınav günü çekilen fotoğraf yoluyla kimlik doğrulaması yapan bir merkezde sınava girmiş olmaları gereklidir. Sınavı yapan kuruluş tarafından gönderilen sınav sonuç belgesinde veya sınavı yapan kuruluşun internet üzerinden sınav sonucu doğrulama servisinde, adayın sınav günü çekilmiş fotoğrafının yer alması zorunludur.
 2. Sınav sonuçlarının sınavı yapan kurum tarafından doğrudan Bilkent Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesi gereklidir. Aday tarafından getirilen veya gönderilen sonuçlar, uluslararası ve lisansüstü öğrenci adaylarının değerlendirilmesinde kullanılabilir; ancak, bu belgelere dayanarak alınan kabul ve yeterlik kararları, orijinal belgenin sınavı yapan kurum tarafından doğrudan Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesi ile kesinleşir.
 3. Halen Bilkent Üniversitesi’ne kayıtlı öğrenciler için ve lisans programlarına kayıt yaptıracak T.C. uyruklu öğrenci adayları için:

  Bu öğrencilerin söz konusu dış sınav tarihinden en az 21 gün önce yazılı olarak İngilizce Hazırlık Programı Müdürlüğü’ne başvurarak sınav kayıt belgelerini ibraz etmeleri gereklidir. Öğrenciler sadece aşağıda listelenen sınav merkezlerinde ve Bilkent Üniversitesi tarafından ilan edilen tarihlerde sınava girebilir; başka merkezlerde veya günlerde girilen sınav sonuçları kabul edilmez.

  TOEFL sınav merkezleri: Türk – Amerikan Derneği (Ankara)
  IELTS sınav merkezleri: IDP (Ankara)

  İngilizce Hazırlık Programı Müdürlüğü’nün önerisi ve Rektör’ün onayı ile bu merkezlerde değişiklik yapılabilir.Bilkent Üniversitesi, sınav merkezlerinden ek güvenlik önlemleri almalarını isteyebilir. Dış sınav başvurusu yapan öğrenciler, başvurularının kabul edilebilmesi için uyulması zorunlu olan bu önlemler konusunda önceden bilgilendirilir.

 4. Lisansüstü programlara başvuran öğrenci adayları için ve lisans programlarına başvuran uluslararası öğrenci adayları için:

  Bu öğrenciler herhangi bir merkezde ve tarihte girdikleri sınav sonucu ile kabul veya yeterlik başvurusu yapabilir. Ancak, 3. maddede belirtilen esaslar doğrultusunda sınava giren adaylar dışındakiler, üniversiteye geldiklerinde İngilizce Hazırlık Programı tarafından İngilizce değerlendirme sınavına alınabilir.

 5. Bilkent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Müdürlüğü bütün dış sınav sonuçlarının güvenilirliği konusunda araştırma yapabilir, bu amaçla dış sınav sonucu ibraz eden öğrencilerden sınav kayıt şifrelerini isteyebilir, öğrencileri değerlendirme sınavına alabilir, öğrencilerin sınav sonuçlarıyla ilgili olarak sınav merkezleriyle iletişimde bulunabilir. Dış sınavında sorun tespit edilen veya değerlendirme sınavı sonucunda İngilizce düzeyi dış sınav sonucu ile uyumlu bulunmayan öğrencilerin dış sınav sonucu geçersiz sayılabilir. Sınav sonucu geçersiz sayılan öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programı’na alınıp alınmayacağına ve atılacak diğer adımlara ilgili Fakülte, Yüksekokul veya Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

Bu kararlar 1.1.2016 tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararların yürürlüğe girmesiyle birlikte Senato’nun 14.05.2014 tarihinde aldığı “Dış Sınav Yoluyla İngilizce Yeterlik Esasları” kararı yürürlükten kalkmıştır.