Ana Sayfa » Disiplin Cezalarının Silinmesi Konusunda Senato Kararı [ 18.04.2018 ]

Disiplin Cezalarının Silinmesi Konusunda Senato Kararı [ 18.04.2018 ]

Bilkent Üniversitesi’nde ilk kez disiplin cezası alan öğrenciler, Bilkent Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri kapsamında aşağıda belirtilen süreler boyunca gönüllü olarak çalıştıktan sonra disiplin cezalarının sicillerinden silinmesi için bağlı bulundukları Dekanlık veya Müdürlüğe başvuru yapabilir. Öğrenci Dekanlığı’ndan gönüllü çalışma bilgilerini alan ve yükümlülüklerin yerine getirildiğini kontrol eden Dekan veya Müdür, kendi görüşüyle birlikte başvuruyu Rektör’e gönderir. Cezanın silinip silinmeyeceğine Rektör karar verir.

Üniversiteden çıkartma cezası alanlar ile öğrencilikleri boyunca birden çok sayıda ceza alanların disiplin cezalarının silinmesi mümkün değildir.

Başvuru yapabilmek için bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası almış olan öğrencilerin ceza süreleri bittikten sonra en az 12 ay içinde toplam 80 saat çalışmış olması, daha kısa süreli uzaklaştırma cezası almış öğrencilerin ise ceza süreleri bittikten sonra en az 9 ay içinde toplam 60 saat çalışmış olması gereklidir. Uyarma veya kınama cezası almış öğrencilerin cezanın verildiği tarihten itibaren en az 6 ay içerisinde toplam 40 saat çalışmış olması aranır.

Rektör tarafından cezasının silinmesine karar verilen öğrencilerden mezuniyet aşamasında kadar başka hiçbir disiplin cezası almayanların mezun olurken cezaları Bilkent Üniversitesi’ndeki sicillerinden silinir ve bu öğrencilerle ilgili düzenlenen resmi belgelerde ve yazılarda ceza almış oldukları gösterilmez. Mezun olmadan önce ikinci bir disiplin cezası alan öğrencilerin önceki cezalarının silinme kararı iptal edilir ve yeniden başvuru yapmalarına izin verilmez. Mezun olacakları tarihten önce gerekli çalışma süresini veya saatini tamamlama olanağı bulunmayan öğrencilerin cezalarının silinmesi mümkün değildir.