Ana Sayfa » Dr. Alev Çınar’a 10. MSCA-IF Ödülü

Dr. Alev Çınar’a 10. MSCA-IF Ödülü

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Dr. Alev Çınar, üç yıllık Marie Sklodowska-Curie Action (MSCA) bireysel araştırma bursunu kazandı.

Avrupa Komisyonu’nun bir girişimi olan MSCA programı, araştırmacıların kariyerlerinin tüm aşamaları için hibe sağlar ve uluslararası, sektörler arası ve disiplinler arası hareketliliği teşvik eder. Bu burslar, programın tüm düzeylerdeki araştırmacıları mevcut ve gelecekteki toplumsal zorlukları karşılamaya daha iyi hazırlama misyonunun bir parçası olarak, araştırmacıların yetkinliklerini genişletmek veya derinleştirmek için bir ülkeden diğerine geçmesine olanak tanır.

Dr. Çınar’ın bursu, Avrupa dışında ve ilişkili ülkeler dışında çalışmaya izin veren küresel bir burstur. “Türkiye’de İslami Entelektüel Alan ve Siyasi Düşüncenin Kuramlaşması: Siyasi Düşünce Antropolojisine Doğru” başlıklı projesi, hem Bilkent Üniversitesi’nde hem de Stanford Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek.

Bu proje, 1990’lardan bu yana yayınlanmakta olan ve siyasal düşünce odaklı tartışmaları temel alan süreli yayınlar üzerinden Türkiye’deki İslami entelektüel alanı inceleyerek İslami siyasi hareketlerin entelektüel temellerini incelemeyi hedeflemektedir. Ağırlıklı olarak akademi-dışı enstitüler, dernekler, vakıflar ve yayıncılar etrafında oluşan bu entelektüel alanda yüzlerce dergi üretilmekte, kitap yayınlanmakta, dersler ve kurslar verilmekte, konferanslar, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlenmektedir. Bu alanda üretilen yüzlerce süreli yayında hem klasik hem çağdaş Türk, İslam ve Batı entelektüel gelenekleri bir araya getirilerek geleneksel Müslüman muhafazakarlığından İslamcı ilericiliğe, İslami devletçilikten Müslüman anarşizmine kadar çok çeşitli siyasi perspektifler üretilmekte ve siyasi kuram ve düşünceye özgü konu ve temalar tartışılmaktadır. Bu proje, böyle bir entelektüel alanın sosyo-politik ve düşünsel bağlamı içinde bir siyasal kuramlaşma alanı olarak incelenmesi amacıyla siyasi kuram alanına özgü temaları antropolojik yöntemlerle bir araya getirerek siyasal düşünce antropolojisi adı altında yeni bir araştırma alanı tanımlamayı hedeflemektedir. Başta İslamcı-muhafazakâr ayrımı olmak üzere, bu alandaki ana entelektüel hareketlerin felsefi ve ideolojik özellikleri hakkında derinlemesine bilgi edinebilmek amacıyla bu alanda önde gelen süreli yayınların metinsel analizi yapılacak ve bu dergilerdeki belli başlı yazar ve yayıncıların entelektüel etnografisi gerçekleştirilecektir. Ayrıca, bu düşünce hareketlerinin siyasi, sosyal, küresel ve entelektüel bağlamlarıyla nasıl bir etkileşim içinde oldukları ve bu bağlamda mevcut İslam temelli siyasi hareketlerini, ideolojileri, grupları, kimlikleri ve bunların temelini oluşturan genel siyaset dilini nasıl şekillendirdikleri incelenecektir. Bu disiplinlerarası proje, siyaset antropolojisi, İslam antropolojisi, düşünce tarihi, İslam çalışmaları ve Türkiye araştırmaları alanlarına katkılar sağlamayı amaçlamaktadır.