Ana Sayfa » E. Lâle Demirtürk’ten Yeni Kitap

E. Lâle Demirtürk’ten Yeni Kitap

Prof. E. Lâle Demirtürk’ün yeni yayınlanan kitabı, African American Novels in the Black Lives Matter Era: Transgressive Performativity of Black Vulnerability as Praxis in Everyday Life, Rowman & Littlefield’a bağlı olan Lexington Books tarafından yayımlanmıştır.

Prof. Dr. E. Lâle Demirtürk Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Bu kitap gündelik yaşamın eleştirisi konusunda Henri Lefebvre ve diğer sosyal bilimcilerin öne sürdüğü kuramlar doğrultusunda halen sürmekte olan Siyah Hayatlar Önemlidir (Black Lives Matter) toplumsal hareketine ırkçılık karşıtı radikal bir söylem üretmek suretiyle dolaylı bir destek sağlayan Afrika kökenli Amerikalı yazarların romanlarında siyah bireylerin, hukukun adalet anlamına gelmediği Amerikan toplumunda kendilerine yüklenen savunmasızlık stereotipini stratejik biçimde kullanarak ancak yasa dışı yollarla adaleti yerine getirme ve ırkçılığa meydan okuma çabalarının demokratikleşme mücadelesindeki önemini incelemektedir. Houston Üniversitesi öğretim üyesi W. Lawrence Hogue’a göre bu kitap “günümüzde kullanılmakta olan bütün eleştirel yaklaşımları kullanarak siyah erkek roman kişilerinin beyazların üstünlüğüne karşı çıkan ve savunmasız görünümlerinin ardında yatan karmaşık iç dünyalarını daha adaletli bir Amerikan toplumu yaratmak uğruna seferber etme çabalarını etkili bir biçimde incelemektedir.”