ELİT Seminer: “Ondokuzuncu Yüzyıl Edebi Kültüründe Yazar: Romantizmden Formalizme”, Andrea Selleri, G160, 14:40-16:00, 16 Ocak (EN)

Ondokuzuncu Yüzyıl Edebi Kültüründe Yazar: Romantizmden Formalizme

Konuşmacı: Andrea Selleri

Tarih: 16 Ocak 2020
Saat: 14.40 – 16.00
Yer: G 160

Yazar ile eserinin arasındaki ilişkinin önemi eleştiri kuramında en çok tartışılan konulardan biridir. Anglofon bağlamında, bu tartışmanın çoğunun kökeni Viktoryen dönemindeki eleştirel kuram, eleştirel uygulama, ve edebi uygulama arasındaki etkileşime dayanır.
Bu konuşma, baskın Viktoriyen eleştirel protokolü tanımlayan Romantik şiir teorisinin değişimlerini anahatlarıyla çizecek, anaakım eleştirmenlerin ‘yazarı bulma kaygısı’ ve Estetizmin merkezsizleştirici biçimsel uygulamaları arasındaki gerilime örnek verecek, ve en sonunda, yorum hakkındaki Viktoryen tartışmalarda beliren estetik gereksinimleri daha sonra gelen Modernist eleştirmenlerin kendi kendisinden haberdar olan formalizmine
bağlayacaktır.

Andrea Selleri’nin Trieste Üniversitesi’nden B.A. ve M.A. diplomaları, ve Warwick Üniversitesi’nden doktorası vardır. 2014’ten 2018’e Warwick Üniversitesi’nde ‘tutor’ ve ‘associate fellow’ görevlerini sürdürdü. Selleri, Palgrave Macmillan tarafından yayınlanmış bir dizi makalenin eş-editörü ve Routledge tarafından yayınlanacak (2020 Mart’ında sunulup 2021’de yayınlanmak üzere) bir dizi makalenin editörüdür. Edinbugh Üniversitesi Yayınevi, kendisinin ‘Victoryen Edebi Kültüründe Yazar: Romantisizmden Formalizme’ adlı monografının tam metnini 2020’de teslim edilmek üzere istemiştir. Selleri’nin AHCI-dizinde yer alan dergilerde sekiz makalesi vardır, ve başka makaleleri ve kitap bölümleri de mevcuttur.