EPRC Semineri: “Enerji Söyleşileri”, Elif Düşmez Tek, 21:00 21 Temmuz (TR)

Enerji Söyleşileri serimiz ile enerji sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren uzmanların tecrübelerini bir araya getirmeyi amaçlıyoruz.

Beşinci bölümümüzde konuğumuz Deloitte’da Partner olarak görev yapan Elif Düşmez Tek olacak. Elif Düşmez Tek ile enerji dönüşümü alanında yapılan çalışmaların yönetim danışmanlığı perspektifinden görünümünü, sektörde son dönemde yaşanan önemli gelişmeleri, günlük çalışmasında uyguladığı yöntemleri ve gelecekte enerji ve iklim alanında çalışma yapabilmek için gereken yetenekleri konuşacağız.

Etkinlik dili Türkçe’dir.

Tarih: 21 Temmuz 2022 Perşembe
Saat: 21:00

Kayıt: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZErduqpqTMuG9C_Udsj7bki67-ha9RBA67w

Elif Düşmez Tek, Deloitte Danışmanlık’ta Şirket Ortağı ve Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Sektör Lideri olarak görev yapmaktadır. 18 yıllık enerji sektörü ve 15 yıllık yönetim danışmanlığı tecrübesine sahiptir. Türkiye elektrik ve doğal gaz sektörlerinin liberalizasyonu sürecinde aralarında Dengeleme ve Uzlaştırma Sistemi Projesi ve EPİAŞ’ın kuruluş projesi de olan kilit sektörel dönüşüm projelerinde ve ulusal ve uluslararası özel sektör oyuncularının enerji sektörü yatırımlarına yön veren strateji belirleme ve birleşme ve satın alma projelerinde çeşitli görevler üstlenmiştir. Kilit yetkinlikleri arasında organize elektrik ve doğal gaz piyasa yerlerinin tasarımı ve hayata geçirilmesi, elektrik ve doğal gaz tarife ve fiyatlandırma stratejilerinin belirlenmesi, enerji sektöründe AB müktesebatı ile uyum, Türkiye elektrik ve doğal gaz piyasası simülasyonları, enerji arz ve talep planlama, şirket birleşme ve satınalmaları sonrası hedef operasyon modeli tasarımı ve şirket dönüşümleri yer almaktadır.

Elif Düşmez Tek, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunudur. Yine aynı üniversitede Endüstri Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri alanlarında yüksek lisans programlarını tamamlamıştır.