Ana Sayfa » GE 250 / GE 251: Üniversite Etkinlik Programı I / II

GE 250 / GE 251: Üniversite Etkinlik Programı I / II

GE 250 / GE 251, öğrencilerin akademik çalışmaları dışında da çeşitli faaliyetlerde rol almalarını özendirmeyi amaçlayan bir programdır. Bilkent öğrencilerinin kişisel gelişimlerine yardımcı olmayı amaçlayan bu program, Bilkent Üniversitesi’nin sadece akademik hayatta değil sosyal yaşamda da başarılı mezunlar yetiştirme gayesinin ürünüdür. GE 250 / GE 251 programı öğrencilerin yurt odalarından, sınıflarından ‘dışarıya’ çıkmalarını sağlayacak, ilgi ve becerilerine ‘yaşam alanı’ yaratma olanağı sunacaktır.

GE 250 / GE 251 iki yarıyıllık ve 1 kredilik bir programdır. İçeriği tümüyle ders dışı faaliyetlerden oluşmaktadır. Etkinliklere katıldıkça puan toplayarak iki yarıyıl sonunda harf notu alınır.

Amaç, Bilkent öğrencilerine, birbirinden farklı alanlarda etkinlikler aracılığıyla,

 • çeşitlilik,
 • aktif katılım,
 • inisiyatif kullanma,
 • baştan sona bir işe kalkışma ve bağlanma,
 • etkin bir şekilde sorumluluk alma
 • yaratma

olanakları sunmaktır.

Öğrencinin bu imkanlardan hangi düzeyde yararlanacağı ise kendi seçimidir. Öğrenci, kişisel gelişiminde kendini nerede görmek istediğine bağlı olarak,

 • isterse izleyici olarak katılabileceği etkinliklerle tüm dersi tamamlar,
 • isterse becerilerini kullanabileceği ve geliştirebileceği faaliyetleri de içeren bir program yaratır.

GE 250 / GE 251 programının hedefi Bilkentlilerin öğrenmeyi, düşünmeyi ve öğrendiklerini, düşündüklerini uygulamayı öğrenme sürecine katkı sağlamaktır.

 

 

GE 250 / GE 251 nedir?
GE 250 / GE 251, Bilkent öğrencilerini ders dışı etkinliklerde yer almaya yönlendirerek kişisel gelişimlerine yardımcı olmayı amaçlayan, kampüs hayatını canlandıran iki yarıyıllık, 1 kredilik bir programdır.

Öğrencileri Bilkent kampüsü içinde ve dışında öğrenci kulüp/topluluklarınca sürdürülmekte olan ders dışı etkinliklere katılmaya özendirerek onları “etkin bireyler” haline getirmeyi hedefleyen GE 250 / GE 251 programında öğrenciler katıldıkları etkinliklerden puan toplarlar.

Yıl sonunda topladıkları puanlara göre değerlendirilen öğrenciler puanlarının harf karşılığınca notlandırılırlar.

Neden GE 250 / GE 251 almalıyım?
Bilkent Üniversitesi’nin temel amaçlarından biri, öğrencilere mesleki eğitimlerinin ötesinde de bilgi ve beceriler vermektir. Bilkent, öğrencilerine eğitim hayatları boyunca vizyonlarını genişletme ve kişisel becerilerini geliştirme fırsatı sağlamayı amaçlar. Bilkent Üniversitesi, öğrencilerini sorumluluk sahibi, topluma ve dünyaya duyarlı, yenilikçi, farklılıklara saygılı, insanlığın evrensel değerlerini ve kültür mirasını özümsemiş bireyler olarak mezun etmeyi hedefler.

GE 250 / GE 251 nasıl denetlenir?
GE 250 / GE 251 programı Öğrenci Dekanlığı, Akademik İşler Rektör Yardımcılığı, Öğrenci Etkinlikleri Merkezi ve öğrenci kulüp/topluluklarından temsilcilerin bulunduğu bir üst kurulca denetlenir.

GE 250 / GE 251 ile kimler yükümlüdür?
GE 250 / GE 251 programı, (uygulamaya konduğu 2010-2011 Akademik Yılı Güz yarıyılı itibarıyla) Bilkent Üniversitesi’ndeki üçüncü kayıt yarıyılına başlamakta olan öğrenciler dahil tüm lisans öğrencileri için zorunludur. GE 250 / GE 251 programına katılmakla yükümlü olmayan öğrenciler bölümlerinin onayıyla bu programa ayrıca katılabilirler. Öğrencilerin GE 250 / GE 251 programını üniversitedeki ikinci yıllarında almaları önerilir. GE 250 dersini geçmek GE 251 dersine katılabilmenin önkoşuludur. Öğrenciler GE 251’in sonunda toplamış oldukları toplam puan doğrultusunda harf notuyla notlandırılırlar.

GE 250 / GE 251’e kimler katılabilir?
GE 250 / GE 251 programına, bölümlerinde üçüncü kayıt yarıyılında olan öğrenciler katılabilir.

GE 250 / GE 251 üzerimde yüklü görünüyor. Ders ekleme/bırakma döneminde bu dersleri bırakmam mümkün müdür?
GE 250 / GE 251 derslerini herhangi başka bir ders gibi bırakmak (drop) mümkündür. Fakat lisans öğrencilerinin mezun olabilmesi için GE 250 / GE 251 programını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

GE 250 almadan GE 251 alabilir miyim?
GE 250 dersi GE 251 dersinin önkoşuludur. GE 250 dersinden en az 50 puan toplayan öğrenciler “Başarılı” (Satisfactory) notu alır ve GE 251 dersini almaya hak kazanır.

GE 250’den topladığım puanlar GE 251’e sayılıyor mu?
Evet sayılıyor. GE 251’den alacağınız harf notu GE 250 ve GE 251’in tümünden topladığınız puan üzerinden hesaplanır.

GE 250 ve GE 251’in tamamından toplam kaç puan alırsam C alırım?
100 – 109 puan.

Kredilendirme ve benzeri ayrıntılar: GE 250 dersi GE 251’in önkoşuludur. GE 250 dersi kredisizdir. Öğrenciler belli bir barajın üzerinde puan toplarlarsa GE 250 dersini “geçmiş” sayılır ve GE 251’e katılmaya hak kazanır. GE 251 ise 1 kredilik bir derstir. Öğrenciler GE 251’in sonunda topladıkları toplam puanlara göre harf notu alırlar.

GE 250 / GE 251 öğrencilerin ders yükünden sayılmaz. Dolayısıyla sınamalı statüdeki öğrenciler GE 250 / GE 251 alabilirler.

GE 250 / GE 251 derslerinden tıpkı diğer derslerdeki gibi çekilmek mümkündür.

Notlandırma: GE 250 / GE 251 kapsamında öğrenciler çeşitli etkinliklere aktif olarak katılır ve puan toplar. Belirlenen barajın üzerinde puan toplayan öğrenciler GE 250 dersinden “Satisfactory” notu alarak GE 251 dersine katılmaya hak kazanır. Programın hem Güz, hem Bahar yarıyılı bileşenlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler ise toplam puanlarına göre harf notu alır. STARS sistemi aracılığıyla bir etkinliğe kaydolup mazeretsiz katılmayan öğrenciler ceza puanı alır. Program sonunda öğrencinin puanları ve ceza puanları toplanır, ve öğrenciye bu doğrultuda bir harf notu verilir.

GE 250 / GE 251 programı ders dışı faaliyetlere aktif katılımı ödüllendirir. Öğrenciler kulüp/toplulukların etkinliklerine katılarak veya kendi kulüplerini kurup bu kulüplerin etkinliklerine katılarak puan toplayabilir. Öğrenciler okul dışında sürdürdükleri, Toplumsal Duyarlılık Projeleri kapsamındaki sivil toplum ve benzeri faaliyetleri de belgeleyerek GE 250 / GE 251 programı çerçevesinde değerlendirilmesi amacıyla Öğrenci Dekanlığı’nın onayına sunabilir.

Ben değişim programı öğrencisiyim, ne yapacağım?
Değişim programı öğrencileri için GE 250 / GE 251 kapsamında düzenlenen İngilizce faaliyetlerinin toplam puanı üzerinden ayrı bir notlama uygulanacaktır. Puan cetveli de bu çerçevede düzenlenecektir.

Ben GE 250 / GE 251 programından muafım ama GE 250 / GE 251 derslerini almak istiyorum. Ne yapmalıyım?
GE 250 / GE 251 dersleri muaf olunduğu durumda da alınabilmektedir. Fakat bunun için önce bölüme başvurulmalıdır.

Hangi faaliyetler GE 250 / GE 251 kapsamındadır?
Üniversitemizde faaliyet gösteren öğrenci kulüp/topluluklarının gönüllülüğe dayalı çalışmaları GE 250 / GE 251 kapsamındadır. Bilkent News, Radyo Bilkent ve Toplumsal Duyarlılık Projeleri’nin etkinlikleri de bu kapsamda değerlendirilir.

Rezervasyon yaptırmadım ama etkinliğe katılmak istiyorum. Ne yapabilirim?
Etkinliklere girişte rezervasyon sahibi öğrencilere öncelik uygulanır. Bu yüzden rezervasyon yaptırmak önemlidir. Fakat bazı etkinliklerde yer kaldığı takdirde rezervasyon yaptırmadan da katılabilmek mümkündür. Rezervasyonunuz olmadığı halde katılmak istediğiniz bir etkinlik olduğunda bu etkinliğe gidip katılımcı listesine isminizi yazdırmanız yeterli olacaktır.

İşleyiş ve Denetim: GE 250 / GE 251 STARS’a ilişik bir internet sistemi aracılığıyla çalışır. Öğrenciler, kulüp/toplulukların etkinliklerini bu internet sistemi aracılığıyla takip edebilir, istedikleri etkinliklere kayıt olabilir ve puanlarını takip edebilir.

GE 250 / GE 251 programı kapsamında Öğrenci Dekanlığı bünyesinde faaliyet gösteren tüm kulüp/toplulukların etkinlikleri bu internet sistemine kaydedilir. Etkinlikler daha sonra STARS sistemi aracılığıyla öğrencilerin erişimine açılır ve bu noktadan itibaren öğrenciler bu etkinliklere kaydolabilir. Öğrencilerin, katılım kotalarının izin vermesi halinde kaydolmadıkları etkinliklere de katılmaları mümkündür. Öğrenci Dekanlığı etkinliklere katılımların ve puanlamanın takibinden sorumludur.

Etkinlikleri kim, nasıl puanlandırıyor?
GE 250 / GE 251 kapsamındaki etkinlikler aşağıda açıklanan ölçütler çerçevesinde değerlendirilip puanlandırılmaktadır.

 • Proaktif düşünce
 • Farklı kültürlere duyarlılık
 • Öz-farkındalık ve kendini geliştirme becerisi
 • Entelektüel merak
 • Hizmet bilinci
 • Sorumluluk bilinci
 • Takım çalışmasına yatkınlık
 • Liderlik
 • Yaratıcılık
 • Sorun çözme becerisi
 • Etken katılım


GE 250 / GE 251 programında toplanan puanlar nasıl harf notuna dönüştürülür?

200 ve üstü A
180-199 A-
160-179 B+
140-159 B
120-139 B-
110-119 C+
100-109 C
90-99 C-
80-89 D+
60-79 D
0-59 F

60 puan toplamak için ne yapmalı, ne kadar zaman ayırmalıyım?
GE 250 / GE 251 programı kapsamındaki etkinlikler, aktif katılım oranlarına göre puanlandırılır. Örneğin 1 saatlik bir konferansta sadece dinleyici olarak yer almak 10 puandır. Eğer toplantının ardından soru-cevap bölümüne de katılırsanız 10 yerine 20 puan alırsınız. GE 250 / GE 251 kapsamındaki etkinlikleri ve puanlarını SRS üzerinden görebilirsiniz.

Peki her yaptığımız etkinlik GE 250 / GE 251 kapsamında mıdır?
Öğrenci Çalışma Programı kapsamındaki faaliyetler ile disiplin cezası alan öğrencilerin bu cezalarına karşılık katıldıkları faaliyetler GE 250 / GE 251 kapsamında değildir. SRS’nizdeki GE 250 modülünde listelenen diğer tüm etkinlikler GE 250 / GE 251 kapsamında değerlendirilir.

GE 250 / GE 251 kapsamında topladığım puanları nasıl takip edebilirim ?
SRS’nizdeki GE 250 modülünden GE 250 / GE 251 kapsamında topladığınız puanları takip edebilirsiniz. Puanlarınızla ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için ge250@bilkent.edu.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Ceza puanı nedir? Ceza puanı almamak için ne yapmalıyız?
Katılım kaydı yaptırılan etkinlikler için etkinliğin başlamasına üç saate kadar katılım kaydı iptal edilebilir. Etkinliğe üç saat kaldıktan sonra kayıtlı bulunulan bir etkinliğe katılmama durumunda, alınacak puanın dörtte biri oranında puan kaybedilir. Örneğin 20 puan değerindeki bir faaliyete kaydolup mazeretsiz biçimde katılmazsanız 20 puan almak yerine 5 puan kaybedersiniz.

GE 250 dersi STARS’ımdan silindi. GE250 modülüne giremiyorum. Puanım görünmüyor. Ne yapmalıyım?
GE 250 / GE 251 programının işleyişine dair genel görüş, sorun veya şikâyetleriniz için ge250@bilkent.edu.tradresine e-posta atabilirsiniz.

GE 250’den kaldım. GE 250 dersini geçmeden GE 251 de alamıyorum? Ne yapmalıyım?
GE 250 / GE 251 dersleri her yarıyıl açılan derslerdir. Dolayısıyla örneğin Güz yarıyılında GE 250 alıp kalırsanız, takip eden Bahar yarıyılında bu dersi yeniden almanız mümkündür.

GE 250’den kaldım, bir sonraki yarıyıl yeniden aldım. Geçen yarıyılki puanlarıma ne olur?
Bir önceki yarıyılda aldığınız puanlar silinmez. Bu gibi durumlarda uygulanacak yöntem için Madde 2.10 Ders Tekrar Yönetmeliği’ne bakınız. Durumunuz “Ders Tekrar Yönetmeliği”ne uygun olduğu takdirde yeni yapılan etkinlikler eski etkinliklerinize eklenir.

Sınamalı öğrenciyim. GE 250 / GE 251 programından muaf mıyım? GE 250 / GE 251 sınama kapsamındaki ders yükümden sayılıyor mu?
Akademik ortalaması 1.80-1.99 arasında kalan lisans öğrencileri sınamalı statüde olurlar. Sınamalı öğrenci statüsü GE 250 / GE 251’den muafiyet sağlamaz. GE 250 / GE 251 dersleri sınamalı öğrencilerin ders yükünden sayılmaz. Örneğin sınamalı olduğu için sadece 4 ders alabilen bir öğrenci bu 4 dersle beraber GE 250 / GE 251 derslerinden birini de alabilir.

GE 250 / GE 251 kapsamında hiçbir kulüp/topluluğa bağlı olmaksızın kendi etkinliğimi düzenlemek istiyorum. Ne yapmalıyım?
GE 250 / GE 251 kapsamında kendi etkinliğinizi düzenlemek için:

 • Düzenleyeceğiniz etkinliğe nitelik bakımından en yakın kulüple irtibata geçebilir,
 • Bir öğrenci kulüp/topluluğu kurmak için Öğrenci Konseyi Sekreterliği’ne başvurabilirsiniz.

Soru ve görüşlerinizi ge250@bilkent.edu.tr posta adresine gönderebilirsiniz.