Ana Sayfa » Genç Bilim İnsanı Ödülleri

Genç Bilim İnsanı Ödülleri

Bilim Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen Genç Bilim İnsanı Ödülleri, sekizinci kez sahiplerini buldu.

Bu ödül, Temel Bilimler ve Mühendislik alanlarına uluslararası düzeyde katkıda bulunan, ülkemizde bu alanların görünürlüğünün artmasına ve gelişmesine öncülük eden 38 yaşın altındaki, bilim insanlarına verilmektedir. Bu yıl 7 Genç Bilim İnsanı, ödül almaya değer bulundu.

Öğretim üyelerimizden, Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Elbüken (Bilkent Üniversitesi – Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji) ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Selim Hanay (Bilkent Üniversitesi – Fizik / Makine Mühendisliği) 2019 Yılının Genç Bilim İnsanı Ödülü’ne layık görüldü.

Mezunlarımızdan, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü lisans mezunu Dr. Elif Nur Fırat Karalar ile Elektrik ve Elektronik Mühendisliği lisans, Fizik Bölümü yüksek lisans ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği doktora mezunu Sedat Nizamoğlu da 2019 Yılının Genç Bilim İnsanı Ödülü’ne layık görüldü.

 

Dr. Çağlar Elbüken, 2004 yılında Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği’nden lisans derecesini, 2009 yılında Waterloo Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden doktora derecesini aldı. Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi’nde (UNAM), mikroakışkan sistemler laboratuvarını kurdu ve aynı kurumda doktoralı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Dr. Elbüken 2019 yılında Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı (BAGEP) ödülünü ve 2020 yılında Üniversitelerarası Kurul’dan doçentlik unvanını aldı.  Araştırmaları mikroakışkan sistemler, taşınabilir tanı sistemleri, çift-fazlı akış sistemleri ve hemoreoloji alanında yoğunlaşmıştır. Çalışmaları yüksek hassasiyette algılamayı sağlayan yeni nesil sağlık teknolojilerinin temellerini oluşturmaktadır. Yeni doğanlarda çok yaygın olarak görülen sarılık hastalığının tespiti için topuktan alınan 10 µl tam kan ile 2 dakika içerisinde laboratuvar analizi hassasiyetinde sonuç veren taşınabilir bir mikroakışkan ölçüm sistemi geliştirmiştir. Ürünü kullanılmaya başladığında özellikle yeni doğan acil ünitelerinde takip altındaki hastaların sarılık ölçümleri çok pratik bir yöntemle ve çok düşük maliyetle yapılabilecektir.

Dr. Elbüken Avrupa Birliği, TÜBİTAK ve sanayi destekli birçok projede yürütücü olarak görev yapmıştır. 2 patenti, 2 kitap bölümü, uluslararası atıf endeksli dergilerde 40’tan fazla makalesi bulunmaktadır. Dr. Elbüken’in yayın sayısı 50’nin üzerinde olup h – index’i 15 ve başkaları tarafından yapılan atıf sayısı ise 662’dir.

 

Dr. Selim Hanay, lisans derecesini Sabancı Üniversitesi’nden Mikroelektronik Mühendisliği ana dal ve Fizik yan dal programlarında 2003 yılında almıştır. California Institute of Technology (Caltech) Fizik Bölümü’nden doktorasını almış, bu kurumda doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. 2013 yılında Türkiye’ye dönerek Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ve UNAM’da laboratuvarını kurmuştur. Bilkent Üniversitesi’nde, Avrupa Birliği’nden aldığı destekle hastalıkların erken teşhisi için “Hücre Radarı” geliştirmektedir Geliştirdiği hücre radarının, kanserli hücrelerin kandan erken teşhisi ve biyopsiden alınan kanser hücreleri için hangi kemoterapi ilaçlarının en etkili olacağı gibi insan sağlığına doğrudan etki edecek amaçları vardır. Bu algılayıcıların farklı bir versiyonu ise yine virüslerin algılanmasına olanak tanımaktadır. Ayrıca TÜBİTAK destekleri ile yine hassas nanoparçacık ölçümü ve nano-boyutta hareket eden sistemler geliştirmiştir. 

Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği bölüm öğrencileri tarafından iki kere ‘En İlham Verici Hoca’ seçilen Hanay, Bilkent Üniversitesi Eğitimde Yüksek Başarı ödülü, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) Ödülü, Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödülü (BAGEP) ödüllerini kazanmıştır. Avrupa Birliğinin seçkin fonları olan Marie Sklodowska Curie Kariyer Entegrasyon ve European Research Council (ERC) Starting Grant programlarını kazanmıştır.

Dr. Mehmet Selim Hanay’ın yayın sayısı  16 olup h -index’i 5 ve başkaları tarafından yapılan atıf sayısı ise 804’tür.