HART Semineri: “Çakmaktepe, Göbeklitepe’den önce bir yerleşik avcı-toplayıcı topluluk”, Fatma Şahin, 17:30 26 Ekim (TR)

Our first public Lecture will be given by Assoc. Prof. Fatma Şahın (Çukurova University) on 26th October 2022 at 17:30: “Çakmaktepe, Göbeklitepe’den önce bir yerleşik avcı-toplayıcı topluluk”.

It will be hybrid and in Turkish
In person: IBEF, room H-232
or
To request the event Zoom link, please send a message to The Department of Archaeology.

 

Abstract
Konferansta ilk kez, UNESCO Dünya Mirası olan Göbeklitepe’den yaklaşık 30 km uzaklıkta bulunan Geç Epipaleolitik ve Çanak Çömleksiz Neolitik A (yaklaşık MÖ 10500-9500) yerleşimi olan Çakmatepe’de iki kazı sezonunun ön sonuçları sunulacak. Araştırma, Türkiye’nin en büyük bölgesel arkeolojik projelerinden biri olan Şanlıurfa Neolitik Çağ Taş TepelerAraştırma Projesikapsamında yürütülmektedir.
2021 yılında keşfedilmesinden birkaç ay sonra kazısına başlanan Çakmatepe, şu anda bölgede kazısı yapılan en erken yerleşmedir. Yapılan iki sezonluk çalışmalarda bitki ve hayvan evcilleştirme sürecinden birkaç bin yıl önce yerleşik avcı-toplayıcı toplulukların varlığına dair önemli kanıtlar ortaya koymaktadır. Çapları 15 m’yi bulan mimari yapılardan bazıları Göbeklitepe komplekslerinin açık habercisi gibi görünüyor ve bölgedeki anıtsallığın ve yerleşikliğin başlangıcını için önemli veriler sunuyor. Kazıya paralel olarak, Şanlıurfa’nın batısında yapılan kapsamlı yüzey araştırmasında, Çakmatepe topluluğu ile çağdaş olan av kampları ve av tuzakları (“çöl uçurtma” olarak adlandırılan) için kanıtlar ortaya çıkarmakta ve bu sürecin daha geniş ve kapsamlı olarak incelenmesine olanak sağlamaktadır.