HIST Semineri: “Hukuk, Faillik, Sıçanotu: Geç Osmanlı Taşrasında Hane İçi Çatışmalar ve Kocalarını Zehirleyen Kadınlar”, Ebru Aykut, 16:30 24 Nisan 2024 (TR)

Sizleri Tarih Bölümümüzün 24 Nisan’da gerçekleştireceği “Hukuk, Faillik, Sıçanotu: Geç Osmanlı Taşrasında Hane İçi Çatışmalar ve Kocalarını Zehirleyen Kadınlar” konulu seminerine davet etmekten memnuniyet duyarız.

Konuşma Türkçe olup herkesin katılımına açıktır.

Konuşma: Hukuk, Faillik, Sıçanotu: Geç Osmanlı Taşrasında Hane İçi Çatışmalar ve Kocalarını Zehirleyen Kadınlar

Tarih ve saat: 24 Nisan 2024, 16.30
Yer: Tarih Bölümü Seminer Odası AZ-31

Konuşmacı: Doç. Dr. Ebru Aykut

Özet:
Hukuk cinsiyetli ve cinsiyetçi bir kurumdur. Kadınlar ve erkeklerin ceza adalet sistemiyle temaslarında cinsiyetçi kodlar farklı şekillerde cisimleşir, çoğunlukla yeniden-üretilir, kimi zamansa alt üst edilir. Bu konuşmada 19. yüzyılın ikinci yarısında kocalarını zehirleyerek öldürmekten hüküm giyen kadınların mahkemede sorgu esnasında verdikleri ifadeleri merkeze alarak Osmanlı köyleri ve kasabalarında hane içinde cereyan eden anlaşmazlıkların sebeplerine, kocalarından kurtulmak isteyen kadınların motivasyon, faillik ve dayanışma ağlarına odaklanmak istiyorum. Neredeyse istisnasız biçimde okur-yazar olmayan bu kadınların ifadelerine, soru-cevap formunda kayda geçirilen sorgu tutanakları (istintaknâmeler) vasıtasıyla ulaşıyoruz. Gerek bu tutanaklar gerek diğer mahkeme kayıtları cinsiyetçi önyargıların yargı sürecinde nasıl rol oynadığını, ayrıca kadınların kimi zaman bu önyargıları kendi lehlerine kullanarak cinsiyetçilikten istifade edebildiklerini göstermektedir.

Özgeçmiş:
Ebru Aykut Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. Yüksek lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yaptı. Doktorasını ise Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde “Alternative Claims on Justice and Law: Rural Arson and Poison Murder in the 19th Century Ottoman Empire” başlıklı teziyle tamamladı. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. Geç Osmanlı sosyo-hukuki tarihi, toplumsal cinsiyet tarihi, tıp ve beden tarihi gibi konularda çalışmalarını sürdürmektedir.