Ana Sayfa » İhsan Doğramacı Vakfı

İhsan Doğramacı Vakfı

İhsan Doğramacı Vakfı 1951 yılında İhsan Doğramacı Tesisi adı ile kurulmuştur. 1967 yılında Medeni Kanun’da yapılan değişiklik ile “tesis” ibaresi “vakıf” adını almıştır.

Vakıf ilk yıllarında Ankara’da Hacettepe mevkiindeki Hacettepe Çocuk Sağlığı Enstitüsünün, daha sonra da Hacettepe Üniversitesinin gelişmesine maddi destekte bulunmuştur. Bu dönemde özellikle gecekondu bölgelerinde sosyal hizmet çalışmaları yapılmıştır. Vakfın esas amacı her düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma kurumları açmak, desteklemek, geliştirmek ve idame ettirmektir.

Vakıf, amacını gerçekleştirmek üzere yine İhsan Doğramacı tarafından kurulan İhsan Doğramacı Sağlık Vakfı, İhsan Doğramacı Eğitim Vakfı ve İhsan Doğramacı Bilim ve Araştırma Vakfı ile sıkı bir işbirliği halindedir. Bu üç Vakıf Bilkent Üniversitesini kurmuşlardır. İhsan Doğramacı Vakfı da Bilkent Üniversitesinin eğitim ve araştırma faaliyetlerinin gelişmesi için destekte bulunmaktadır.

Bu dönemde Bilkent Üniversitesinin yurt içine yayılan eğitim hizmetlerine de İhsan Doğramacı Vakfı destek vermektedir.

Kurucu Vakıflar Başkanı: Ali Doğramacı