Ana Sayfa » İngilizce Hazırlık Programı’ndan İlişkisi Kesilen Öğrencilerin Sınav Hakları

İngilizce Hazırlık Programı’ndan İlişkisi Kesilen Öğrencilerin Sınav Hakları

[ 22.02.2018 ]

 

İki yıllık azami süre sonunda İngilizce Hazırlık Programı’nı başarıyla tamamlayamadıkları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44(c) maddesi ve Bilkent Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 3.4 maddesi uyarınca üniversiteyle ilişkisi kesilmiş öğrencilerden İngilizce Hazırlık Programı’nda kayıtlı oldukları en son yarıyıl içinde almaları gereken dersleri almış ve bu derslerin devam yükümlülüklerini yerine getirmiş olanlara, ilişkileri kesilen tarihten itibaren üç yıl içinde kullanılmak üzere üç kez Bilkent Üniversitesi’nin iki aşamalı İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’na (PAE) girme hakkı verilmektedir.

Üniversiteyle ilişkileri kesilmeden önce İngilizce Hazırlık Programı’nda Bölüm Öncesi (Pre-Faculty) dersini almış öğrenciler Güz yarıyılı sonunda, Bahar yarıyılı sonunda ve sonraki Güz yarıyılı başında yapılan İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavları’ndan arzu ettiklerine girebilir.

Bölüm Öncesi (Pre-Faculty) dersini hiç almamış öğrenciler ise yılda bir defa sadece Güz yarıyılı başında yapılan İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’na girebilir.

Sınava girmek isteyen öğrencilerin birinci aşama sınavı tarihinden en az 10 iş günü öncesine kadar sınav ücretini ödeyip Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne yazılı başvuruda bulunmaları gereklidir. Süresi içinde başvuru yapmayan öğrenciler sınava alınmaz.

İsteyen öğrenciler İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı yerine Bilkent Üniversitesi’nin Dış Sınav Yoluyla İngilizce Yeterlik Esasları doğrultusuda bir dış sınava girmek üzere başvuru yapabilir. Söz konusu dış sınavın yapıldığı tarihin Bilkent Üniversitesi İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’nın tarihinden önce olması ve dış sınav başvurusunun sınav tarihinden en az 21 gün önce yapılması gereklidir. Dış sınav seçeneğini kullanan öğrenciler o sınav dönemi için ayrıca İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’na (PAE) sınavına veya ikinci bir dış sınava giremez. Bir akademik yıl boyunca hiç başvuru yapmayan öğrenciler sınav haklarından birini kullanmış kabul edilir.

İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı ve dış sınav sayısı toplamda üçü geçemez.

İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit sınavında veya dış sınavda başarılı olup üniversiteye yeniden kayıt hakkı kazanan öğrenciler Bilkent Üniversitesi burslarından yararlanamaz.

İngilizce Hazırlık Programı’nda kayıtlı oldukları en son yarıyıl içinde alması gereken dersleri almamış veya aldıkları derslerin devam yükümlülüklerini yerine getirmemiş öğrenciler ile Bilkent Üniversitesi’yle ilişkisi kesilme sürecinde başka bir üniversiteye yatay geçiş yapmış veya yeniden merkezi yerleştirme ile Bilkent veya başka bir üniversiteye yerleşerek kayıt yaptırmış öğrencilerin sınav hakkı yoktur.

İki yıllık azami süre nedeniyle 1.10.2018 tarihiden önce üniversiteden ilişkisi kesilmiş öğrencilerden son yarıyıllarında ders almış ve derslere devam etmiş olmak koşulu aranmaz.