Ana Sayfa » Asgari Geçim İndirimi Uygulaması

Asgari Geçim İndirimi Uygulaması

5615 Sayılı Kanunla 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren Özel Gider İndirimi yerine Asgari Geçim İndirimi uygulamasına geçilecektir. Tüm personelimiz tarafından 9 Ocak 2008 tarihine kadar ekte örneği bulunan Aile Durumu Bildirimi Formunun doldurulup imzalanarak Birim Yöneticileri aracılığı ile Personel Müdürlüğü’ne gönderilmesi gerekmektedir.

  • Resmi Gazete Gelir Vergisi Genel Tebliği – Asgarî Geçim İndirimi uygulaması ile ilgili açıklama ve düzenlemeler


AİLE DURUMU BİLDİRİM FORMU: (WORD / PDF)

Aile Durumu Bildirimi formunu doldururken personelimizin dikkat edeceği hususlar aşağıda belirtilmiştir:

  • “Eş” tanımı; aralarında YASAL evlilik bağı bulunan kişileri kapsar.
  • “Çocuk” tanımı; personelle birlikte oturan ya da personel tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana ya da babasını kaybetmiş torunlardan personelle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını ya da tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade eder.
  • Birden çok işverenden ücret geliri elde eden personel, bildirimini en yüksek ücreti aldığı işverene yapacaktır.
  • Aile Durumu Bildirimindeki tüm değişiklikler (evlenme, boşanma, doğum, ölüm gibi) 1 ay içerisinde Personel Müdürlüğü’ne bildirilecektir.
  • “Ücret (maaş)” dışında geliri (emekli maaşı, serbest meslek kazancı gibi) olan eşler de “çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş” kapsamında değerlendirilecektir.
  • Eşlerin her ikisinin de ücretli olarak çalıştığı durumlarda; çocuklar kimin üzerinden bakılıyorsa onun bildirimine yazılacaktır.
  • Nafakasını sağladıkları çocuklara ait asgari geçim indiriminden yararlanacak olan personel, mahkeme ilamının onaylı bir örneğini bildirime ekleyecektir.

Yanlış yapılan ya da zamanında yapılmayan bildirimler nedeniyle oluşacak vergi cezalarından, ilgili kanun gereği, bildirimde bulunan personel sorumlu olup, bu personel hakkında vergi ve iş kanunlarına göre işlem yapılması zorunluluğu doğacaktır.

Belgelerin süresinde teslim edilmemesi; asgari geçim indiriminin ücretlere yansımamasına neden olacağından ve kanunen geriye dönük uygulama yapma şansı olmadığından tüm personelin konuya dikkat etmesi gerekmektedir.