Ana Sayfa » Personel Seçimi ve Uygulama Esasları

Personel Seçimi ve Uygulama Esasları

 

1. AMAÇ

Üniversitemizde açık bulunan idari, teknik ve destek personeli ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla sınav ve mülakatların uygulanmasına ilişkin yöntem ve esasları tanımlamak üzere hazırlanmıştır.

2. TANIMLAR

Mülakat Komisyonu : Personel Müdürlüğü’nün Başkanlığında, Başkanın belirleyeceği iki üye ile talep sahibi birimin yöneticisinden oluşan geçici komisyondur.

3. GENEL İLKELER ve YÜKÜMLÜLÜKLER

3.1. Mülakat çalışmalarının yürütülmesinden ve sonuçlandırılmasından Personel Müdürlüğü sorumludur.

3.2. Tüm görevler için işin tanımında belirtilen niteliklere uygun personel seçimini sağlamak esastır.

3.3. Personel seçiminde mülakat yapılması esastır.

Bilkent Üniversitesinde görev almak isteyenler internet üzerinden personel.bilkent.edu.tr adresinde bulunan Bilkent Üniversitesi İş İstek Formunu doldurmak veya şahsen başvurarak başvuru formu doldurabilirler.

Tüm başvurular İş Başvuru Havuzunda 1 yıl süre ile saklanır.

4. YÖNTEM

4.1. Personel İhtiyacının Bildirilmesi

Birimler personel ihtiyacını organizasyon şeması içinde gerekli aşamaları geçerek İdari – Mali İşler Rektör Yardımcılığı’na bildirir. Sonuç Personel Müdürlüğü’ne gelir.

4.2. Adayların Belirlenmesi

Bu aşamada aday tespiti ve seçimi için Personel Müdürlüğü öncelikle kariyer imkanı yaratmak amacıyla Üniversite içinden temin etme yolunda girişimde bulunur.

4.3 Adayın Üniversite İçinden Temini

Personel Müdürlüğü talebi ilgilenenler için internet üzerinden veya duyuru yoluyla ilan eder.

Personel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunanlar ve/veya çalıştığı birim yöneticisi tarafından önerilenler değerlendirilir. Başvurunun olumlu olması durumunda işlemlere başlanmadan önce, personelin çalışmakta olduğu birimin yöneticisi ile son görüşme yapılır.

Personel Müdürlüğü tarafından takip edilen konu, ilgili Makamın onayından sonra sonuçlandırılır.

4.4 Adayın Dış Kaynaklardan Temini

Personel ihtiyacının dış kaynaklardan temin edilmesi durumunda, Personel Müdürlüğü gerekli onayı aldıktan sonra aranılan niteliklere uygun aşağıda belirtilen kaynaklardan aday tespiti yapar.

Mevcut İş Başvuru Havuzu

Yazılı basın

Üniversite Kariyer Merkezi

İnsan Kaynakları Siteleri

5. BAŞVURU DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

5.1.İş Başvuru Havuzu ve diğer yöntemlerle başvuran adaylar arasından gerekli koşulları sağlayan adaylar Personel Müdürlüğü tarafından tespit edilir. Bir eleman alımı için 8-10 aday belirlenir ve görüşme yapılmak üzere çağrı yapılır.

5.2. Mülakat

Personel Müdürü başkanlığında, mülakata katılan adayları değerlendirmek üzere ekte örneği bulunan Mülakat Formu kullanılarak komisyon üyelerinin ( Bkz. 2.md ) herbiri değerlendirmeyi yapar. Üyelerin bu değerlendirmede görüş birliği sağlamaları standartlarımız açısından önemlidir.

Yapılan mülakat sonunda başarı sırası belirlenerek, asıl ve yedek adayların tespiti yapılırak nihai durum adaylara bildirilir.

5.3 İşe Alma

İngilizce düzeyi de belirlenen ilk aday ikinci tur görüşme için ilgili birim / bölüm yöneticisine gönderilir. İşin detaylarına ilişkin görüşmelerden sonra ilgili birim yöneticisi görüşünü tekrar Personel Müdürlüğü’ne bildirir.

İşe alımına karar verilen adaylar Personel Müdürlüğü tarafından, İş başvurusu, Mülakat Formları, İngilizce Dil seviye sınav sonucunuda alarak Rektörlük Makamına kesin atama onayı için sunar.

Üçüncü tur görüşme Personel Müdürü tarafından yapılır. Bu görüşmede görev tanımı tekrar anlatılır. Kurum kültürü, iç dinamikler ile çalışma ortamı, özlük hakları, yasalar ,anlatılır varsa sorular cevaplandırılır.

Kesin göreve başlayacağı tarih belirlenerek aday ilgili birime yönlendirilir.