Ana Sayfa » Otomatik Katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)

Otomatik Katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)

NN Hayat Emeklilik A.Ş. firması 06.01.2023 itibarıyla FİBA Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ne devredilmiştir. İlgili tarih itibarıyla NN Hayat Emeklilik A.Ş.’deki tüm portföy,  FİBA Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ne aktarılmıştır.

Hizmet Sağlayıcı Firma : Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Hizmet Sağlayıcı Portalı  : www.fibaemeklilik.com.tr
Hizmet Sağlayıcı Çağrı Merkezi : 444 82 72

 

 

DUYURU – 19.01.2017

Üniversitemiz, 6740 sayılı  Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım  Sistemi kanununda değişiklik yapılmasına dair kanunun öngördüğü şekilde,  personelimizin lehine standart planda en az işletim giderini teklif eden ve elektronik altyapısı, iletişim platformu etkin olduğu görülen NN Hayat Emeklilik A.Ş.’yi Otomatik Katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemi’nde beraber çalışılacak emeklilik şirketi olarak belirlemiştir.

Otomatik Katılımlı BES kapsamına 45 yaş altında olan tüm Türk vatandaşı çalışanlarımız dahil olup, ilk BES katılım payları kesintisi Ocak 2017 ayı maaşlarından yapılacaktır.

Saygılarımızla,

 

 

OTOMATİK  KATILIMLI  BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (BES)

Yasal düzenlemeyle zorunlu olarak uygulanacak söz konusu sistem, çalışanların BES’e katılmalarını, her ay maaşlarından yapılacak kesintiyle birikim yapmalarını, devlet katkısı da alarak sistemde kalmalarını, bu yolla emekliliğe yönelik tasarrufu teşvik etmeyi planlamaktadır.

Söz konusu uygulama ve uygulama esasları yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş olup Bilkent Üniversitesi uygulayıcı konumundadır.

A. Otomatik Katılımlı BES’in Kapsamında olan çalışanlar

B. Otomatik Katılımlı BES’e Katılım ve Ayrılma

C. Otomatik Katılımlı BES’in İşleyişi

D. Otomatik Katılım Payları

E. Otomatik Katılımlı BES Online İşlemler

F. Sıkça Sorulan Sorular


İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
OTOMATİK KATILIMLI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

Hizmet Sağlayıcı Firma : Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Hizmet Sağlayıcı Portalı  : www.fibaemeklilik.com.tr
Hizmet Sağlayıcı Çağrı Merkezi : 444 82 72

 

A. OTOMATİK KATILIMLI BES’İN KAPSAMINA  GİREN  ÇALIŞANLAR

Bilkent Üniversitesi işverenine bağlı çalışan ve aşağıdaki kriterleri sağlayan çalışanlarımız  Otomatik Katılımlı  BES kapsamındadır:

A.1. Bilkent Üniversitesi’nde görev yapan akademik, idari, teknik ve destek personellerden;
A.2. Türk vatandaşı (ya da 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. maddesi kapsamında) olanlar,
A.3. 01.01.2017’de 45 yaşını doldurmamış (doğum tarihi 01.01.1972 ve sonrası) olanlar,
A.4. Halen tam ve yarı zamanlı olarak çalışmakta olanlar,
A.5. Yukarıdaki şartları sağlayan mevcut çalışanlar,
A.6. 01.01.2017’den sonra yeni işe başlayacaklardan, işe giriş tarihi itibarıyla 45 yaşını doldurmamış olanlar.

B. OTOMATİK KATILIMLI BES’E KATILIM VE AYRILMA

B.1. İşverenlerin A. maddesinde belirtilen kriterleri sağlayan mevcut  ve  işe yeni başlayacak çalışanlarını BES’e dahil etmesi yasal zorunluluktur.
B.2. Çalışanların sisteme giriş için bir bilgi/onay vermesi gerekmemektedir. Sözleşme BES sistemi içinde elektronik ortamda otomatik olarak yaratılmaktadır.
B.3. Halen bir BES sözleşmesi olanlar için bu sistem kapsamında ayrı bir BES sözleşmesi oluşturulmaktadır.
B.4. Çalışanlar maaşlarından ilk katılım payının kesildiği maaş ödeme gününde sisteme girmiş sayılırlar. İlk katılım payının ödendiği gün sözleşme başlangıç günüdür.
B.5. Çalışanlar sisteme girmeden çıkış (cayma) bildirimi verememektedir.
B.6. Çalışanlar sisteme girişlerinden (maaşlarından ilk katılım payının kesildiği maaş ödeme gününden) itibaren iki ay içinde sözleşmeden çıkma (cayma) bildirimini BES firmasına yaparak BES’den çıkabilirler.
B.7. İki ay içinde sözleşmeden cayma dilekçesi vererek ayrılanların maaşlarından yapılmış olan kesintiler maaş banka hesap numaralarına BES firması tarafından iade edilecektir.
B.8. Sisteme girdikten iki ay sonra Otomatik Katılımlı BES’den ayrılmak isteyenler başvurularını direkt BES firmasına yapmak durumundadır.
B.9. İki aydan sonra Otomatik Katılımlı BES’den çıkanlar birikimlerini yasal BES kesintileri (yönetim gider kesintisi, stopaj vergisi vb.) düşüldükten sonra alabilirler.
B.10. Cayma ve çıkış bildirimleri e-posta, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, internet sitesi veya cep telefonu uygulaması üzerinden yapılır.
B.11. İşten ayrılan kişilerin Otomatik Katılımlı BES sözleşmeleri kendiliğinden iptal olur. Birikimlere ait ödemeler BES firması tarafından katılımcının banka hesabına yapılır. (bk. D.6.)
B.12. Otomatik Katılımlı BES’den (cayma, çıkış veya işten ayrılma yoluyla) ayrılmış ve aynı işyerinde tekrar işe başlayan kişiler için yeni bir BES sözleşmesi açılır. (bk. D.6.)
B.13. Emeklilik Gözetim Merkezi, her yıl Nisan ayında Otomatik Katılımlı BES’e dahil olmayan 45 yaş altındaki kişileri tespit etmekte, işyerinden bu kişilerin sisteme dahil edilmelerini zorunlu tutmaktadır. Bu kişiler, önceki dönemlerde Otomatik Katılımlı BES’den çıkmış olsalar bile, her yıl Nisan ayında tekrardan otomatik olarak sisteme kaydedilecektir.

C. OTOMATİK KATILIMLI BES’İN İŞLEYİŞİ

C.1. BES firmasının belirlenmesi üniversite yönetiminin oluşturduğu bir komite tarafından ve Bilsigorta aracılığıyla yapılmaktadır.  Belirlenen BES firmasıyla 2 yıllık anlaşma yapılır. Çalışanların Otomatik Katılımlı BES sözleşmelerini başka bir BES firmasına aktarmaları yasal olarak olanaklı değildir.
C.2. Tüm personel için geçerli olacak (faizli ve faizsiz) iki başlangıç yatırım fonu bulunmaktadır. Sistem üzerinde tüm katılımcılar için faizli başlangıç yatırım fonu önceden tanımlı durumdadır.
C.3. Emeklilik firması ilk kesinti yapıldıktan sonra katılımcıların GSM numaralarına mesaj göndermektedir. Bu yolla her katılımcıya birer kullanıcı adı ve şifresi, iletilmiş, faizsiz başlangıç yatırım fonuna geçmek isteyip istemedikleri sorulmaktadır.
C.4. İlk iki aylık katılım payı başlangıç fonuna yatırılır. Cayma süresi sonrasında çalışan yatırım fonları arası değişimi hizmet sağlayıcı firmaya başvurarak yapar.

D. OTOMATİK KATILIM PAYLARI

D.1. BES katılım payları işverenin A maddesi kapsamındaki çalışanın maaşından yapacağı kesintilerden oluşur.  Üniversite sözkonusu katılım paylarını  maaş ödemelerini takip eden işgünü BES firmasına aktarır.
D.2. Katılım payı çalışanın SGK primine esas kazancının %3’üdür. Bu tutar sabit olmayıp, kişinin aylık gelirinin değişmesiyle birlikte artıp azalabilir.
D.3. Katılımcılar kesintilerini ve yatırım fonlarını BES firmasının kendilerine vereceği kullanıcı adı ve şifresiyle BES firmasının internet sitesi veya bu siteden indirecekleri mobil uygulama üzerinden takip edebilir.
D.4. Otomatik Katılımlı BES’den çıkış yapmayan ancak kesintilerinin belirli bir süre durdurulmasını isteyen katılımcılar OTOBES Durdurma Dilekçesi‘ni (WORD/PDF) doldurarak İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne (İKM) verebilirler.
D.5. Katılım payı durdurma dilekçe tarihinden sonraki ilk ayın maaş hesabında işleme alınır. Durdurma süresi bir, iki veya (azami) 3 ay olabilir.
D.6. İşten ayrılan katılımcılar Otomatik Katılımlı BES sözleşmelerini, katılım paylarını kendileri ödeyerek devam ettirebilirler. Sadece bu şekilde devam eden sözleşmelerde kazanılmış haklar aynı işyerinde tekrar  veya başka işyerinde yeni işe girerken açılacak yeni Otomatik Katılımlı BES’e aktarılabilir. Buna yönelik işlemler için katılımcıların BES firmasıyla temasa geçmeleri gerekir.

E. OTOMATİK KATILIMLI BES ONLINE İŞLEMLERİ

Katılımcılar, adlarına açılmış sözleşmelerin takibini, cayma ve çıkış işlemlerini, yatırım fonu işlemlerini ve BES kapsamında merak ettikleri soruların cevaplarını Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin https://www.nnhayatemeklilik.com.tr/ sitesi veya buradan indirecekleri mobil uygulamasının “online işlemler” sekmesinden yapabilir.

F. SIKÇA SORULAN SORULAR

Otomatik Katılımlı BES, Bilkent Üniversitesi’nin bir uygulaması olmayıp yasa ve yönetmeliklerle kuralları belirlenmiş bir yasal düzenlemedir. Bu düzenlemeye ait son ve güncel bilgileri T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı internet sayfasından veya bu kurum tarafından yayınlanmış (10.01.2017 tarihli) Otomatik Katılım Sistemine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular dokümanına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.