Ana Sayfa » Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

 

 1. SGK Sağlık hizmetinden ne zaman, nasıl yararlanabilirim? 
 2. Doğum izni nedir, nasıl kullanılır?
 3. Medeni durum, ev adresi vb. kimlik bilgi değişikliğinde ne yapmalıyım?
 4. Personel kimlik kartımı kaybedersem yeni kart başvurusu için ne yapmalıyım?
 5. Bilkent Üniversitesindeki görevimden ayrılmaya karar verdiğimi ne kadar süre önce bildirmeliyim? Neler yapmalıyım?
 6. Özel Sağlık Sigortasının anlaşması olmayan doktor veya hastaneye gidersem ne yapmalıyım?
 7. Emeklilik işlemlerime başlamak için neler yapmalıyım?
 8. Bilimsel, sosyal, kültürel ve spor etkinliklerine katılmak veya eğitim amacıyla yurtdışına çıkışlarımda, harçsız pasaport alabilir miyim?
 9. Türkiye’ye vize uygulayan ülkeler hangileridir?

 

SGK Sağlık hizmetinden ne zaman, nasıl yararlanabilirim?
Bu yardımdan yararlanabilmeniz için adınıza 30 gün SGK primi ödenmiş olması gerekir.

SGK Sağlık Aktivasyonu için istenilen Belgeler:

Çalışan Sigortalı için:

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 2. Vizite Kağıdı

Sigortalının Eşi ve Çocukları 

Sigortalının Eşi için:

 1. Eşinin nüfus cüzdanı fotokopisi, (soyadı ve nüfus kayıt bilgileri farklılığı var ise evlilik cüzdanı fotokopisi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği)
 2. Vizite Kağıdı,
 3. Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Formu

Sigortalanın Çocukları için:

 1. Çocuklarının nüfus cüzdanlarının fotokopileri (soyadı ve nüfus kayıt bilgileri farklılığı var ise vukuatlı nüfus kayıt örneği)
 2. Vizite kağıdı,
 3. Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Formu,
 4. 18 yaşını doldurmuş, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış çocukların (kız ya da erkek) öğrenim görmekte oldukları okullarından alacakları belge,
 5. Çalışamayacak durumda malul çocuklar için, durumlarını gösterir tam teşekküllü Devlet Hastanesince düzenlenen sağlık kurulu raporu alınarak İş Kazası Maluliyet Daire Başkanlığı’nda onay alınması gerekmektedir.
 6. Kız çocuklar 01.10.2008 tarihinden sonra; işe girdi ise, boşandı ise, 25 yaşını doldurdu ise SGK’nın sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor.

Sigortalının Anne ve Babası için:

 1. Nüfus cüzdanları fotokopisi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği
 2. Vizite kağıdı
 3. Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Formu

Emekliler için:
Emekli olanlar TC Kimlik numarası ve emekli cüzdanı ile İl Müdürlüklerine giderek sağlık aktivasyonu yaptırabileceklerdir.

Doğum izni nedir, nasıl kullanılır?
4857 Sayılı İş Kanunu’nun 74.maddesi gereğince, kadın personele doğum öncesi 8 ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta (Çoğul gebelikte doğum öncesi 10 hafta, doğum sonrası 8 hafta toplam 18 hafta) ücretli izin verilir. SGK doktoru uygun gördüğü takdirde doğuma üç hafta kalıncaya kadar işyerinde çalışabilir.Bu durumda doğum sonrası kullanılacak sekiz haftalık izin süresine, kullanmadığı beş hafta eklenerek onüç hafta (Çoğul gebelikte ise kullanmadığı yedi hafta eklenerek on beş hafta) olarak kullanılır.

Doğumuna sekiz hafta (çoğul gebelikte on hafta) kalan personel Sağlık Merkezlerimizden alacağı sevk kağıdı ile Müdürlüğümüze müracaat eder. Uygun tarihli vizite kağıdı ile SGK Hastaneleri ve/veya Sağlık Bakanlığı’na bağlı Devlet Hastaneleri’ne (Atatürk Hastanesi, Numune Hastanesi, Doğumevi vb.) başvurarak geçici iş göremezlik belgesi alır. Bu belgenin aslı personel tarafından saklanır bir kopyası Müdürlüğümüze diğer kopyası birim yöneticisine verilir.

Doğumdan sonra bebeğin doğum raporu, belge asılları ve Müdürlüğümüzden alınacak vizite kağıdı ile doğum sonrasına ilişkin işlemler tamamlanarak belge asılları Müdürlüğümüze bırakılır.

1 yaşından küçük bebekler için günde birbuçuk saat süt izni kullanılabilir.

Medeni durum, ev adresi vb. kimlik bilgi değişikliğinde ne yapmalıyım?
Kimlik Bilgi Formu, doldurarak personel@bilkent.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.

Personel kimlik kartımı kaybedersem yeni kart başvurusu için ne yapmalıyım?
5 TL Muhasebe Tahakkuk Müdürlüğü’ne yatırılıp fişi Personel Müdürlüğü’ne verilir. Yeni kartınız basılarak tarafınıza ulaştırılır. Medeni durum, ünvan değişikliği vb. durumlarda herhangi bir ödeme gerekmez.

Bilkent Üniversitesindeki görevimden ayrılmaya karar verdiğimi ne kadar süre önce bildirmeliyim? Neler yapmalıyım?
4857 sayılı İş Kanunu, Md. 17.
Bilkent Üniversitesi’nde çalışma süreniz;

0 – 6 ay arasında ise 14 gün
6 -18 ay arasında ise 28 gün
18 – 36 ay arasında ise 42 gün
36 aydan fazla ise 56 gün önceden birim yöneticisini bilgilendirip istifa dilekçenizi vermeniz gerekmektedir.

İşten Ayrılma Belgesi, Personel Müdürlüğü tarafından aşağıda belirtilen birimlere gönderilerek ilişik soruşturması yapılır.

Demirbaş: Bölüm Sekreterliğinizle görüşerek, üzerinizde Bölümle ilgili kayıtlı bulunan herhangi bir demirbaş eşya varsa iade etmeniz gereklidir.

Kütüphane: Kütüphaneden almış olduğunuz kitaplar varsa, Kütüphane’ye iade etmeniz gerekmektedir.

Lojman: Eğer Üniversite Lojmanında ikamet ediyorsanız, Üniversite ile ilişiğinizin kesileceği tarihten en az bir hafta önce Lojman İşletmeleri Müdürlüğü ile temasa geçiniz.

Özel Sağlık Sigortası: Özel Sağlık Sigortası Kartlarınızı Personel Müdürlüğü’ne iade etmeniz gereklidir.

Smart Card: Üniversite kimlik kartınızı ( Smart Card ) ayrılmadan önce Personel Müdürlüğü’ne iade etmelisiniz. Eğer kartınızı iptal etmek istemiyorsanız, maaşınızdan 10 Dolar karşılığı Türk Lirası kesinti yapılacaktır.

Telefon: Lojmanınızda şehirlerarası / uluslararası görüşmelere sizin adınıza açık telefon hattınız varsa, konuşma tutarınızı Bilkent Bilgisayar Merkezi 1622 / 1343 no’lu telefonlardan öğrenebilirsiniz. Bu tutarı Muhasebe Müdürlüğü’ne ödeyip, hattı kapattırarak, fişinizi Personel Müdürlüğü’ne getirmelisiniz. İsterseniz telefon ücretiniz son maaşınızdan da kesilebilir, ancak bu durumu Personel Müdürlüğü’ne bildirmeniz gerekir.

* Sizinle ayrıldıktan sonra da iletişim kurmamız gerekirse, size ulaşabileceğimiz kontaklarınızı Personel Müdürlüğü’ne bırakmanız önemlidir.

* Görevden ayrılmadan önce yapmanız gerekenler yukarıda belirtilmiştir. Bu işlemleri ayrılış tarihinizden bir hafta önce tamamlamanız halinde, son maaşınızın ödenmesinde gecikme olmayacaktır.

Özel Sağlık Sigortasının anlaşması olmayan doktor veya hastaneye gidersem ne yapmalıyım?
Anlaşması olmayan kurum veya doktorlardan sağlık hizmeti alıyorsanız mutlaka Tazminat Talep Formu’nun doktor tarafından doldurulmuş olması gerekir. Sözkonusu forma fatura ve varsa tahlil sonuçları, reçete ve ilaç küpürleri ekleyerek Müdürlüğümüze teslim edebilirsiniz. Geri ödeme Acıbadem Sigorta tarafından banka hesap numaranıza yapılacaktır.

Emeklilik işlemlerime başlamak için neler yapmalıyım?
Ankara İhtiyarlık Sigorta Müdürlüğü’nden Emekli olur yazısı alınır. Emekli olacağınız tarihi belirtir dilekçenizle birlikte bağlı olduğunuz birime başvuru yapılır. Dilekçeniz bağlı birim yöneticisi tarafından Rektörlüğe gönderilir. Gereği için Müdürlüğümüze havale edildikten sonra gerekli evraklar düzenlenir. Düzenlenen evraklar SSK İhtiyarlık Sigorta Müdürlüğü’ne verilir. Kıdem tazminatı hakkındaki yazı alındıktan sonra kıdem tazminatınız ödenir.

Bilimsel, sosyal, kültürel ve spor etkinliklerine katılmak veya eğitim amacıyla yurtdışına çıkışlarımda, harçsız pasaport alabilir miyim?
Bilimsel, sosyal, kültürel ve spor etkinliklerine katılmak veya eğitim amacıyla yurtdışına çıkmak isteyen öğretim elemanları harçsız pasaport alabilirler. Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda yurtdışına çıkacağınızı bildiren bir yazıyı Müdürlüğümüze ulaştırdığınız taktirde, “Pasaport harcından muaf olmanıza” ilişkin bir yazı tarafınıza verilecektir. Bu yazı ile Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesi’ne başvurmanız halinde harçsız pasaport düzenlenecektir.

Türkiye’ye vize uygulayan ülkeler hangileridir?
Türkiye’ye vize uygulayan ülkelerin listesi (WORD)