Ana Sayfa » Kısa Süreli İzinler

Kısa Süreli İzinler

[ 04.03.2013 tarihli Senato Kararı ]

 

Üniversitemiz spor takımlarında veya T.C. milli takımlarında yer alan sporcular, beden eğitimi ve spor merkezinin önerisi ve öğrencinin bağlı olduğu dekanının veya müdürün onayı ile izinli sayılabilir. Bilimsel, kültürel, sanatsal, eğitsel veya toplum yararına etkinliklere katılmaları ilgili bölüm tarafından önerilen öğrenciler, öğrencinin bağlı olduğu dekanın veya müdürün onayı ile izinli sayılabilir. Bir öğrencinin bu karar kapsamına giren izinli günlerinin sayısı bir yarıyıl içinde toplam beş günü geçemez. Final sınavları veya bütünleme sınavları tarihlerinde izin verilmez. İzinli sayılan günlerde yapılan yarıyıl içi ara sınavlarını telafi etme olanağı tanınır. Telafi sınavının tarihi ve nasıl yapılacağı ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir; telafi sınavlarının yarıyıl derslerinin bitiminden önce verilmesi ve değerlendirilmesi gereklidir. İzinli olarak ara sınavlar dışında bir yarıyıl içi değerlendirme etkinliğine katılmayan öğrencilere telafi olanağı verilip verilmeyeceği dersi veren öğretim elemanının yetkisindedir.