LAUD Semineri: “’Landscape’ in the scope of Environment and Climate Policies of Turkey and the European Union”, Dr. Nihan Yegin Yarayan, 13:30 12 Mayıs (TR)

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından düzenlenen LAUD Konuşmaları: Bahar dönemi 2022-2023 dizisine davetlisiniz.

Konuşmacı: Dr. Nihan YEGİN YARAYAN (İklim Araştırmaları Derneği)

Başlık: Türkiye ve Avrupa Birliği Çevre ve İklim Politikaları Kapsamında ‘Peyzaj’

12 Mayıs, 2023, Cuma, 13.30-14.30 & FB-309

Özet: ‘Politika’, karar almak için temel olarak kullanılan ve genellikle uygulanabilmesi için çeşitli araçlar içeren bir dizi fikir veya plan olarak tanımlanabilir; bunlar bir düzenleme, strateji, eylem planı, gündem veya küresel anlaşma, karar, çözüm veya çerçeve olabilir. Sunum kapsamında ‘Peyzaj’ ve ilgili kavramların uygulanması, desteklenmesi ve geliştirilmesine yönelik en uygun ve en güncel ulusal (TR) ve AB politikaları irdelenecek; Seçilen politikalar doğrultusunda, ‘peyzaj’ üst konsepti ile ilişkili olarak sürdürülebilirlik, ekoloji, ekosistem temelli yaklaşımlar, iklim değişikliği azaltım/uyum ve kentsel/mekânsal gelişime yönelik çeşitli kavramlar/çalışmalar aktarılmaya çalışılacaktır.

Biyografi: Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı mezunu olan Nihan Yegin Yarayan, Yüksek Lisans çalışmasını yine Ankara Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı’nda Enerji Etkin Peyzaj Planlama üzerine yapmıştır. Yüksek Lisans tez çalışması Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği ve TÜBİTAK tarafından yüksek lisans tez bursu ile desteklenmiştir. Sheffield Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım programı kapsamında Enerji Etkin Kentsel Tasarım ve Kentsel Çevre Kalitesi üzerine yürüttüğü doktora çalışmalarını 2020 senesinde tamamlayarak Doktor unvanını almıştır. 2009 yılından bu yana sektörde ve akademide araştırmacı, uzman ve proje yöneticisi gibi farklı pozisyonlarda bulunarak sürdürülebilir kentsel planlama ve tasarım, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, mikro iklim modellemesi ve iklim değişikliği alanlarında ulusal/uluslararası projelerde yer almıştır. 2021 yılında İklim Araştırmaları Derneği ekibine katılan Nihan Yegin Yarayan, enerji ve su verimliliği, doğa tabanlı çözümler/yeşil altyapı, iklim değişikliği azaltım ve uyum konularında yürütülen projeleri yönetmekte ve proje geliştirme çalışmalarına katkı sağlamaktadır.