LAW Semineri: “Cumhuriyet Bize ne Söyler? Cumhuriyetin 100. Yılında Antik Bir Geleneğin Serüveni”, Oğuz Kaan Doğan, 12:30 2 Kasım (TR)

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen Av.Dr.Oğuz Kaan Doğan’ın “Cumhuriyet Bize ne Söyler? Cumhuriyetin 100. Yılında Antik Bir Geleneğin Serüveni” isimli seminerine katılımınızdan memnuniyet duyarız.

“Cumhuriyet Bize ne Söyler? Cumhuriyetin 100. Yılında Antik Bir Geleneğin Serüveni”

2 Kasım 2023 Perşembe, 12:30-13:20
Kütüphane Sanat Galerisi

Etkinlik dili Türkçedir.

* Seminer tüm öğrencilerimize açıktır. GE250 kapsamında 10 puan verilecektir.

Konu: Cumhuriyet antik bir terim olan res publica’ya Türklerin bulduğu bir karşılık. Sık sık demokrasi ve monarşi ile karşılaştırılan cumhuriyet, hepimizin bildiği ancak içeriğini herkesin kendince doldurduğu bir kavram. Öte yandan Cumhuriyetçilik ise anayasal bir kavram olmasına rağmen Türk hukuk literatüründe çoğunlukla ihmal edilmiştir. Bu çalışma 1960’lardan itibaren batıda yeniden yükselen cumhuriyetçilik düşüncesi bağlamında cumhuriyetin etimolojik yolculuğuna uzanmakta ve bir hukuksal kavram olarak cumhuriyetin batıda ve bizdeki gelişimi ile Atatürk’ün cumhuriyet tercihinin sebepleri ve sonuçlarını irdelemektedir. Çalışmada yanıt aranan temel sorun şudur: “Aidiyetleri kimlik yapmayı hedefleyen yurttaş odaklı yasaya dayalı bir cumhuriyete sahip miyiz?”

Özgeçmiş: Oğuz Kaan DOĞAN, Sivas Selçuk Anadolu Lisesi Almanca bölümünden mezun olduktan sonra lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Gazi Üniversitesi’nde Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalında “Çift Meclis Sistemi ve Türkiye (Siyaset Teorisi ve Anayasa Hukuku Açısından Bir Değerlendirme)” başlıklı tezi ile yüksek lisansını tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku (Anayasa Hukuku) anabilim dalında “Türk Anayasa Hukukunda Cumhuriyetçilik İlkesi” konulu tezi ile hukuk doktoru unvanı almıştır. Ankara’da serbest avukatlık yapan Doğan’ın Ankara üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Barolar Birliği Dergisi ve Ankara Barosu dergilerinde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. Türk Anayasa Hukukunda Cumhuriyetçilik İlkesi başlıklı kitabı Yetkin Yayınları tarafından 2023 yılı Haziran ayında yayımlanmıştır.