LAW Semineri: “Lozan Barış Antlaşması ve Atatürk Dönemi Dış Politikası: İleriye Bakış”, E.Büyükelçi Ertuğrul Apakan, 12:30 13 Kasım (TR)

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen E.Büyükelçi Ertuğrul Apakan’ın “Lozan Barış Antlaşması ve Atatürk Dönemi Dış Politikası: İleriye Bakış” isimli seminerine katılımınızdan memnuniyet duyarız.

“Lozan Barış Antlaşması ve Atatürk Dönemi Dış Politikası: İleriye Bakış”

13 Kasım 2023 Pazartesi, 12:30-13:20
Kütüphane Sanat Galerisi

Etkinlik dili Türkçedir.
* Seminer tüm öğrencilerimize açıktır. GE250 kapsamında 10 puan verilecektir.

Özet: Konferansın ağırlık noktasını Lozan Barış Antlaşması ve Cumhuriyet Diplomasisi üzerindeki etkileri teşkil edecektir. Bu bağlamda kurtuluş ve kuruluş yılları, savaş ve diplomasinin iç içe yürütüldüğü safhalar üzerinde durularak Mudanya Mütarekesi ve Lozan Barış Antlaşmasının Cumhuriyetin ilanına giden yoldaki kritik önemi vurgulanacaktır. 21. yüzyılda karşılaşılan meseleler itibariyle Lozan Antlaşmasının taşıdığı önem geleceğe dönük bir bakış açısıyla da ele alınacaktır.

Özgeçmiş:
Ertuğrul Apakan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 1969 yılında mezun olmuş; Ege Üniversitesi’nde Ekonomi alanında yüksek lisans yapmıştır. 1971 yılında intisap ettiği Dışişleri Bakanlığı’nda merkezde iktisadi ve siyasi dairelerde, yurtdışında ise Viyana ve Kuveyt Büyükelçiliklerinde, Cenevre’de BM Daimi Temsilciliğinde ve Lefkoşa Büyükelçiliğinde görev almıştır. Apakan, 1996-2000 yılları arasında Lefkoşa Büyükelçisi, bunu takiben Dışişleri Bakanlığında Kıbrıs ve Yunanistan işleri Genel Müdürü ve Müsteşar Yardımcısı, 2006-2009 yılları arasında ise Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapmıştır. Ağustos 2009-Ekim 2012 tarihleri arasında Türkiye’nin BM nezdinde Daimi Temsilciliği görevini yürüten Apakan, bu dönemde ülkemizi BM Güvenlik Konseyi’nde temsil etmiştir. Apakan ayrıca, Eylül 2010’da BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığını üstlenmiştir.
Apakan, 2014-2019 yılları arasında, AGİT tarafından Ukrayna’da istikrar, uzlaşı ve barışın sağlanması amacıyla kurulan Uluslararası Gözlem Misyonu’nun Başkanlığı görevinde bulunmuştur.