Ana Sayfa » Daireden Daireye Nakil Bilgileri

Daireden Daireye Nakil Bilgileri

  1. Daire değişikliğinde alınan nakil gideri yeni tahsis edilen dairenin m² sine göre hesaplanmaktadır.
  2. Nakliye bedeli ve eşyaları taşıma giderlerinin tamamı taşınanlarca karşılanmaktadır.
  3. Yukarıda belirtilen giderlerin tamamı yalnız boşaltılan daireye ait bina ve eşya yıpranma bedelinin karşılığı olarak alınmaktadır. Yeni taşınılacak dairede isteğe bağlı olarak yapılacak onarım ve yenilemelere ait harcamalarla herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır.

Bilgi için: 0312 2664388 1551-1400