Ana Sayfa » Yüksek Lisans Öğrencileri Lojmanları ile İlgili Kurallar

Yüksek Lisans Öğrencileri Lojmanları ile İlgili Kurallar

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ LOJMAN İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ LOJMANLARI İLE İLGİLİ ESASLAR VE KURALLAR

 1. Yüksek lisans öğrencilerine tahsisli lojmanlardan sadece görev tahsisli olanlar yararlanır.
 2. Lojman (ortak alanlar, odalar ve eşyalar) temiz ve düzenli tutulur, amacı dışında kullanılamaz.
 3. Konutlara zimmet karşılığı verilen demirbaş ile mefruşat daire dışına taşınamaz.
 4. Konutun tahliyesi esnasında eksik ve hasarlı demirbaş ve mefruşat bedelleri üzerinde zimmet

bulunan ilgililerden tahsil edilir.

 1. Konut anahtarları kesinlikle bir başkasına verilemez veya herhangi bir yere bırakılamaz. Aykırı davrananlar hakkında idari soruşturma başlatılır.
 2. Konutlarda evcil hayvan beslemek yasaktır.
 3. Üzerinde zimmet bulunan kişiler akraba, arkadaş ve öğrencileri lojmanda yatılı veya yatısız olarak hiçbir biçimde misafir edemezler. Aykırı davrananların lojman tahsisleri iptal edilir.
 4. Gün içinde, özellikle sabah 10:00’dan önce ve akşam 22:00’den sonra diğer odalarda ve dairelerde ikamet edenleri rahatsız edecek biçimde gürültü yapılması (mobilyaların çekilmesi, koşma, kapı çarpma, elektrikli aletlerin çalıştırılması vb), yüksek sesle televizyon izlenmesi ve radyo dinlenmesi, müzik aletlerinin çalınması ve eğlence düzenlenmesi yasaktır.
 5. Acil durumlarda veya temizlik ve güvenlik amaçlı olarak Lojman İşletmeleri Müdürlüğü ve Güvenlik Müdürlüğü yetkilileri  yedek anahtar ile oda veya dairelere girmeye yetkilidir.
 6. Lojmanda alkol ve sigara içmek kesinlikle yasaktır.

11.Lojman giderlerinin her ayın 10’una kadar ödenmesi gerekmektedir. Lojman giderlerinin 2 ay

üst üste tamamının ödenmemesi halinde lojman hakkı feshedilir.

 1. Lojmanın tahliyesinde a) Ayın 1-14. Günü ayrılanlar 1/2   b) Ayın 15-30. Günü ayrılanlar tam

ödeme yaparlar.

13.Daireden daireye nakillerde tahsis edilen dairenin büyüklüğüne göre nakil gideri alınır.

 1. Lojmandan ayrılmak isteyenler en az 15 gün önceden yazılı olarak Lojmanlar Müdürlüğü’ne haber vermek zorundadır.

15.Yüksek lisans öğrencileri konutlarında ikamet eden herkes yukarıda belirtilen esas ve kurallar ile genel lojman kullanım esaslarına kesinlikle uymak zorundadırlar.

 

İHSAN DOĞRAMACI BILKENT UNIVERSITY HOUSING OFFICE MANAGEMENT GRADUATE STUDENT HOUSING RULES AND REGULATIONS

Please note that,

 1. Only eligible graduate students who continue to meet eligibility requirements can live in these housing apartments.

2.Please note that shared  faculty housing areas (lobby, rooms, goods) are not for personal use, and should be kept clean and tidy.

 1. University owned equipment and properties such as, furnishings, appliances, and house ware items should be kept clean,used properly and cannot be removed from the apartment.
 2. Residents assume full responsibility for any damages to university owned properties while vacating  the apartment.
 3. Apartment key is the responsibility of the assigned resident; it cannot be loaned or given to any other person or place. Failure to comply with this agreement may result in disciplinary action.
 4. Residents are not allowed to have pets in their rooms or apartments.
 5. Visitors including family members and friends are not allowed in the apartments. Violation of this policy may result in termination of your stay.
 6. Please keep the volume of televisions, radios and musical instruments at a low level, and refrain from making any noise (moving furniture, running, banging doors, operating electrical appliances etc.) that could disturb the residents living next door or in the building before 10:00 a.m. and after 10:00 p.m.
 7. Housing and Security Office Personnel are entitled to enter the rooms and apartments using a spare key in case of emergency and for cleaning and security purposes.
 8. Smoking and drinking alcohol are not permitted in the apartments.

11.Please note that  faculty housing monthly payments should be made by the 10th of each month. In case of missing two consecutive  monthly payments, resident’s  housing contract will be terminated.

 1. Vacating the apartment:
 2. a) Residents vacating the apartment between the 1-14th of the month will be required to pay half of the monthly charge.
 3. b) Residents vacating the apartment between the 15-30th of the month will be required to pay the full monthly charge.
 4. Residents who would like to move to another apartment unit will be required to pay an internal transfer fee determined based on the size of the new apartment.
 5. Residents who would like to vacate the apartment must inform the Housing Office in writing days before the move-out date.

15. All graduate  students who are residing in graduate student residencies are required to comply with the  above listed rules and regulations as well as Housing Office Rules and regulations.

For further information please contact
HOUSING OFFICE
Phone : 1551-1397 266 43 88