Ana Sayfa » Lutz Peschke’ye H2020 Proje Desteği

Lutz Peschke’ye H2020 Proje Desteği

İletişim ve Tasarım Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Lutz Peschke H2020 2020 yılı çağrıları kapsamında Avrupa Komisyonu’ndan iki farklı proje ile destek almaya hak kazandı.

Lutz Peschke H2020 “Toplum ile Toplum için Bilim” 2020 çağrısı kapsamında sunulan PandeVITA – Dörtlü Helix İşbirliği İçinde Bilim ve Toplum Arasında Etkili Bilgi Transferi için Pandemik Virüs İzleme Uygulaması isimli projenin koordinatörüdür. Projede Finlandiya, Almanya, İspanya ve Belçika’dan ortaklarla birlikte bir PandeVITA uygulaması geliştirilecek; sosyal farkındalığı, bilimsel önerilerin ve mobil cihazlara yönelik uygulamaların tavsiyelerinin kabul edilebilirliği analiz edilecektir. PandeVITA, farklı ülkelerdeki yasal ve etik çerçeveler ile COVID-19 krizi sırasında siyasetin kararları ve yaptırımlarını analiz etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, projede COVID-19 krizi sırasında sağlık sektöründe bilim ve toplum arasındaki iş birliği konusunda ve bilim ve toplum arasında bilgi alışverişine katılımın toplumsal gönüllülüğü ve güveni hakkında saha çalışmaları planlanmaktadır.

Lutz Peschke’nin ortak olarak yer aldığı ikinci proje ise H2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler-Dönüşümler Çağrısında fon almaya hak kazanmış olan “EUOMEPLAT – Avrupa Medya Platformları: Avrupa Kültürü İçin Olumlu ve Olumsuz Dışsallıkları Değerlendirme” projesidir. Proje, İtalya, Almanya, Bulgaristan, İspanya, Belçika, Yunanistan, Türkiye, Portekiz, İsveç ve Çekya’dan on iki ortakla yürütülecektir. Proje medya platformlarının Avrupa kimliğini güçlendirmede veya ortadan kaldırmadaki rolünü analiz etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca olumlu ve olumsuz dışsallıklarını, işlevsel ve işlevsiz sonuçlarını sorgulamak için yeni kapalı Web mimarilerinin yükselişi olarak “platformlaşma” sürecine odaklanacaktır. Bu amaçla, EUMEPLAT konsorsiyumu, nihai hedefi olan teorik bir sentez sunmak için haberler, video paylaşımları, medya temsilleri olmak üzere üç farklı alanda çok disiplinli bir platformlaşma analizi yürütecektir.