Ana Sayfa » Mütevelli Heyeti

Mütevelli Heyeti

Mütevelli Heyeti, Üniversite’nin tüzel kişiliğini temsil eder. Mütevelli Heyeti, Kurucu Vakıflar Genel Kurulu tarafından seçilmek üzere kanun ve yönetmeliklerde öngörülen şartlara ve niteliklere sahip en az 7, en çok 32 kişiden oluşur. Mütevelli Heyeti’indeki her üyenin hizmet süresi dört yıldır.

Başkan: Ali Doğramacı

(312) 266 4596, 266 4597
(312) 266 4598

 

Başkan Vekilleri: Gülsev Kale, Ergül Tunçbilek

Üyeler:
Erol Arkun, Ayhan Atlıman, İlker Baybars, Ümit V. Çatalyürek, Ali Karaosmanoğlu, M. Tezer KutlukYahya Laleli, Ahmet Nalbur, Şencan Özme, Z. Meral Özsoyoğlu, Muhsin Saraçlar, Z. Boğaç Üner, Kadriye Yurdakök

Abdullah Atalar (Rektör)

 

Başkan Yardımcısı: Fatma Taşkın