Ana Sayfa » Mütevelli Heyeti

Mütevelli Heyeti

Mütevelli Heyeti, Üniversite’nin tüzel kişiliğini temsil eder. Mütevelli Heyeti, Kurucu Vakıflar Genel Kurulu tarafından seçilmek üzere kanun ve yönetmeliklerde öngörülen şartlara ve niteliklere sahip en az 7, en çok 32 kişiden oluşur. Mütevelli Heyeti’ndeki her üyenin hizmet süresi dört yıldır.


Mütevelli Heyeti Başkanı:
Gülsev Kale

(312) 266 4596, 266 4597
(312) 266 4598


Başkan Vekilleri: 
Ergül Tunçbilek, Sübidey Togan

Üyeler:
Ayhan Atlıman, Ümit V. Çatalyürek, N. Mefharet Kocatepe, M. Tezer Kutluk, Yahya Laleli, Akın Metli, Ahmet Nalbur, Şencan Özme, Z. Meral Özsoyoğlu, Muhsin Saraçlar,  Öncü Serter

Kürşat Aydoğan (Rektör)

 

Başkan Yardımcıları: Abdullah Atalar, Fatma Taşkın