Ana Sayfa » Ne görüyor ve nasıl algılıyoruz?

Ne görüyor ve nasıl algılıyoruz?

Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tolga Çukur, Türkiye Bilimler Akademisi’nin 2015 yılı Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’nü (TÜBA-GEBİP) layık görülen araştırmacılar arasında yer aldı. Çukur bu ödülü bilişsel ve hesapsal nörobilim alanında gerçekleştirdiği çalışmalar ile hak kazandı.

Dr. Çukur ABD’deki Stanford ve Kaliforniya Üniversite’lerinde başlatmış olduğu nörobilim çalışmalarını, Bilkent Üniversitesi’nde Ulusal Manyetik Rezonans Araştırma Merkezi laboratuvarlarında devam ettiriyor. Yürüttüğü araştırmalarda sağlıklı ve hasta bireylerde beyin işlevini sayısal olarak değerlendirmek amacıyla yenilikçi fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRG), deneysel psikoloji ve hesapsal modelleme yöntemleri geliştirmektedir. Çalışmalarının öncelikli hedefi, görme ve diğer algı sistemlerine ait beyin bölgelerini detaylı olarak haritalamak, dikkat ve öğrenme süreçlerinin algısal süreçler üzerindeki etkilerini saptamaktır. Böylece nörodejeneratif  ve gelişimsel hastalıklara yönelik sayısal belirteçler tespit edilerek erken tanı yöntemlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Dr. Çukur’un geliştirdiği deneysel tekniklerin, girişimsel ameliyatlardaki başarımın artırılması, merkezi sinir sistemi hasarlarından kaynaklanan görme bozukluklarına yönelik tedavi ve cihaz tasarımı gibi önemli uygulamaları bulunmaktadır.

gorsel_tolgacukur_slider-02