Ana Sayfa » Notlandırma Sisteminde Geçici Değişiklikle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Notlandırma Sisteminde Geçici Değişiklikle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

1. Daha önce alıp geçtiğim ve bahar yarıyılında tekrar etmekte olduğum bir dersten UE notu almayı tercih edersem, bu dersi ileride tekrar almama gerek olur mu?
Güncel notu UE olan bir dersin tekrar alınması gerekir.

2. Fazladan aldığım bir dersten UE notu almayı tercih edersem bu dersi tekrar almama gerek var mı?
Hayır.

3. D, D+ ya da C- aldığım bir dersten UE notu almayı tercih edersem tekrar etmem gerekir mi?
Evet.

4. Erasmus’a gitmeyi planlıyorum. ENG 102 dersinden SE almayı tercih edersem başvurudaki İngilizce notum nasıl hesaplanır?
SE notuna çevrilmeden önceki harf notu değerlendirmeye alınır.

5. Dönem stajı yaptığım işletme online çalışmaya geçti. Bu durumda stajımı online yapabilir miyim?
Staj yapılan işletmenin ve öğrencinin başvurusu ve bölümün onayıyla staja online devam edilebilir. Bu konunun bölümden takip edilmesi gerekir.

6. Dönem stajı yaptığım işletme kapandı. Stajımı nasıl tamamlayacağım?
Öğrenciler, gelecek akademik yıl başına kadar dönem stajlarının kalan bölümünü tamamlamalarına imkan varsa, stajlarına kaldıkları yerden devam edebilir, gerekli olduğu takdirde dönem stajlarının kalan kısmını yeni bir iş yerinde tamamlayabilir. Gelecek akademik yıl başına kadar dönem stajlarının kalan bölümünü tamamlamalarına imkan olmadığı takdirde, öğrenciler konuyu bölümlerine danışmalıdır. Staj konusunun bölümden takip edilmesi gerekir.

7. Değişim programındayken ders yükünün alt sınırından daha az sayıda dersten geçer not aldım. Bursum dondurulur mu?
Öğrencilerin, güç koşullar altında da olsa derslerine çalışıp ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışması beklenmektedir. Değişim öğrencilerinin başarılı olması gereken ders sayısı konusunda bir ölçüde esneklik gösterilebilir.

8. Kapsamlı, Tam ve %50 burslu öğrencilerin bursları UE/SE notu aldıklarında dondurulur mu?
Öğrenciler derslerine devam ettikleri takdirde aldıkları harf notu veya UE/SE notuna bakılmaksızın bursları devam eder. Kapsamlı, Tam ve %50 burslu öğrenciler tüm derslerine devam etmeleri koşuluyla, bursları not ortalaması, UE/SE notu veya ders geçme gibi konulardan etkilenmez.

9. Kapsamlı, Tam ve %50 burslu öğrenciler verilen yeni W haklarını kullanıp ders yükünün altında düştüklerinde bursları dondurulur mu?
2019-2020 Bahar yarıyılına özel olmak üzere Kapsamlı, Tam ve %50 burslu öğrenciler verilen W haklarını kullanıp ders yükünün altına düştüklerinde kalan derslerine devam etmeleri koşuluyla bursları etkilenmez.

10. 2019-2020 Bahar yarıyılı için izin alırsam bursum nasıl etkilenir?
Kapsamlı burslu öğrencilerin izin alınan tarihten sonraki aylık bursları ödenmez. İzin alınan süre burs süresinden sayılmaz. Tam ve %50 burslu öğrencilerin bursu etkilenmez. İzin alınan süre burs süresinden sayılmaz. Uluslararası öğrencilerin bursları sadece Güz yarıyılındaki GPA’i üzerinden değerlendirilir. İzin alınan süre burs süresinden sayılmaz.

11. 2019-2020 Bahar yarıyılı için izin alırsam Üstün Başarı Bursu’na aday olabilir miyim?
Hayır.

12. Bahar yarıyılında 6 adet kredili ders alıyorum. Derslerimden bazılarını SE/UE notuna çevirirsem üstün başarı bursu listesinde yer alır mıyım?
Bu bağlamda SE/UE notları W notu gibi değerlendirilir. Bir adet dersi SE/UE notuna çeviren öğrencinin ders yükü 5’e iner. Normal ders yükü aralığı alt sınırı 5 olduğu için başarı bursu listesine girebilir. Ancak 2 ders veya daha fazlasını SE’ye çevirirse ÜBB listesinden çıkarılır.

13. Üstün Başarı Bursu Esaslarında ilgili müfredat dönemindeki tüm dersleri almış olmak ifadesi yer alıyor. 6 adet kredili müfredat dersim var biri üst dönemden. İlgili yarıyıldakı bir dersimi UE/SE yaparsam ÜBB listesinde yer alabilir miyim?
Bu konuya dersin müfredattaki yerine göre karar verilecektir. Lütfen notunuz belli olduktan sonra Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurunuz.

14. Uluslararası bir öğrenciyim. Uluslararası bursum açısından SE/UE notu aldığım dersler ders yüküne dahil edilir mi?
Evet

15. Uluslararası bir öğrenciyim. SE/UE alınmış dersler ders yüküne sayıldığında annual GPA’im nasıl hesaplanır?
Uluslararası burslu öğrencilerin SE/UE aldığı dersler annual GPA hesabına dahil edilmez.

16. Uluslararası bir öğrenciyim. Bahar döneminde aldığım tüm derslerden SE/UE notu almayı tercih edersem akademik yılın sonunda bursum hangi ortalama üzerinden değerlendirilir?
Sadece Güz yarıyılındaki GPA üzerinden değerlendirme yapılır.

17. Uluslararası bir öğrenciyim. Güz yarıyılında 5 dersimden birinin notu W. Bahar yarıyılında verilen yeni iki W hakkını kullanarak yine ders yüküm 5’in altına düşerse bursum kesilir mi?
Evet

18. Senato kararında “Daha önceki bir yarıyılda alınmış olup ‪2019-2020 Bahar yarıyılında tekrarlanan dersler ile daha önce alınmış bir seçmeli dersin yerine sayılmak üzere alınmış derslerde SE veya UE notu tercih edilirse önceki dersin notu genel not ortalamasında yer almaya devam edecektir” yazıyor, bu durum dersi tekrarı yapmakta olan öğrencilere haksızlık değil mi?
Asıl, daha önceki bir yarıyılda alınmış olup içinde bulunduğumuz yarıyılda tekrarlanan bir dersin dersi alan öğrenci tarafından SE/UE notuna çevrilmesi durumunda eski notunun ortalamadan çıkartılmasının haksızlıklara yol açacağını düşünüyoruz. Örnek olarak: Ahmet ve Ayşe’nin ilk 3 yarıyıllarında aldıkları tüm dersler ve notlar tek bir ders hariç birebir aynı olsun. Bir tek X dersinde Ahmet F, Ayşe C almış olsun. Bu durumda CGPA’leri şöyle:
Ayşe 129/43 = 3.00, Ahmet 123/43 = 2.86
Ahmet içinde bulunduğumuz bahar yarıyılında X dersini tekrar alıyor ve yarıyıl sonunda C alıyor. Eski F notu siliniyor ve yerine C geliyor. Artık Ahmet’in de not ortalması Ayşe gibi 129/43 = 3.00. Ama Ahmet SE/UE uygulaması sayesinde C notunu SE yapıyor. Bu durumda Ahmet’in yeni not ortalaması 123/40 = 3.08. Bunun Ayşe için haksızlık olacağı açık. Onun yerine doğru olan, Ahmet’in C notunu SE notuna çevirmemesi. Bu durumda zaten not ortalaması 129/43 = 3.00. Belki denilebilir ki Covid-19 olağanüstü durumu olmasaydı Ahmet C değil C+ alacaktı, ortalaması 3.02 olacaktı; ama böyle olup olmayacağını kimse bilemez. Ahmet’in elindeki bir seçenek; kullanıp kullanmamak kendisine kalmış.
2019-20 Bahar yarıyılındaki pass/fail sistemi öğrenciye CGPA hesabında payı değiştirme olanağı tanıyor. Hem payı hem de paydayı değiştirme hakkı verilseydi yukarıdaki gibi birçok haksız durum çıkıyor.