PHIL Semineri: “Taking Aesthetic Obligations Seriously”, Anthony Cross (Texas State Üniversitesi), H-232, 15:40 27 Şubat (EN)

Estetik Yükümlülükleri Ciddiye Almak
Anthony Cross (Texas State, Felsefe)

Tarih: 27 Şubat 2020, Perşembe
Zaman: 15:40 – 17:10
Yer: H-232

Özet: Estetik yükümlülüklerimiz var mı? Standart görüşe göre cevap hayır. Bu konuşmada standart görüşün yanlışlığı ortaya konacak, estetik değerlere dayalı yükümlülüklerin hayatımızda önemli bir rol oynadığı görüşü savunulacak ve estetik yükümlülüklerin doğası ve uzun süreli yaratıcı projelerimiz ve estetik hayatlarımızın zamansal yapısı bağlamında üstlendiği işlevler irdelenecek. Ayrıca, söz konusu yükümlülüklerin indirgenemez bir biçimde estetik olmadıkları ve diğer yükümlülükler kapsamında kavramsallaştırılabilecekleri iddia edilecek.