Ana Sayfa » Pınar Bilgin’den Yeni Kitap

Pınar Bilgin’den Yeni Kitap

Pınar Bilgin’in yeni kitabı Routledge yayınevi tarafından yayınlandı. The International in Security, Security in the International başlıklı kitap, uluslararası ilişkileri anlamaya çalışırken güvenlik dinamiklerinin üzerinde nasıl durulması gerektiğine işaret ediyor.

pbilginYazarın kitabın başlığında ‘güvenlikten içeri uluslararası’ diye formüle ettiği bu yaklaşım, adına ‘uluslararası’ denilen alanın ve bu alanı anlamaya yönelik çalışmaların güvenlik dinamikleri ile giriftliğine işaret ediyor. Dr. Bilgin’in bu çalışması 2013-14 akademik yılında King’s College London’da sabatik izninin geçirdiği sırada yazıldı.

Kitapta üzerinde durulan, kendi başına dinamikleri olan ve ‘ulusal’ olanı şekillendirilip aynı zamanda onun tarafından şekillendirilen bir alan olarak ‘uluslararası’nın araştırma konusu yapılması.‘İç siyaseti’ anlamaya ve açıklamaya çalışırken uluslararası boyutu gözden kaçırmak, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler arasındaki iş bölümünün şekillendirdiği eğitim ve araştırma ortamında sık karşılaşılan bir durum.  Siyaset yapıcıların ve karar alıcıların dünyayı nasıl anladıklarını keşfetmek için liderlerin ‘dünya görüşü’nü ve toplumların ‘siyaset kültürü’nü incelemek eskiden beri var olan araştırma alanları. Ancak bunun yanısıra dönemin siyasetini (ve siyasetçisini) şekillendiren ‘uluslararası’ anlayışının incelenmesine de ihtiyaç var.  Çünkü ‘uluslararası’, ‘dış dünya’daki dinamikleri içerir, ancak bu dinamiklerden ibaret değildir. Siyasi aktörlerin ve analistlerin ‘dünyanın nasıl işlediği’ne ait anlayışları da bu dinamikleri şekillendirir ve onlar tarafından şekillendirilir.

‘Uluslararası’ olanı kendi alanı olan Güvenlik Çalışmaları kapsamında incelemek için Dr. Bilgin kitabında ‘güvenlikten içeri uluslararası’ adını verdiği yaklaşımı öneriyor. ‘Güvenlikten içeri uluslararası’ derken kastedilen, gündelik siyasi dilde kullanılan ‘tehlike söylemleri’nin işaret ettiği ‘uluslararası’ anlayışı. Önerilen ise bu söylemleri çözümleyerek ‘iç siyaseti’ şekillendiren (ve onun tarafından şekillendirilen) ‘uluslararası’ anlayışını ‘keşfetmek’.

Yazarın ilk kitabı Regional Security in the Middle East: A Critical Perspective 2005 yılında Routledge yayınevi tarafından yayınlanmıştı. Pınar Bilgin şu anda bu kitabı ikinci baskısı için güncelliyor ve yeniden gözden geçiriyor. Yazar, her iki çalışmanın da kuramsal arka planını oluşturan eleştirel güvenlik çalışmaları konusunda yeni bir kitap serisi başlatma girişiminde bulundu. PUC-Rio’dan Monica Herz ile beraber derleyecekleri bu kitap serisi, Palgrave (NY) yayınevi tarafından yayınlanacak.