Ana Sayfa » Bilkent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Politikası

Bilkent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Politikası

Bilkent Üniversitesi, COVID-19 salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitim sürecinde yaşanan gözlemler ve tecrübelerin yükseköğretimde yeni bir dönemin şekillendirilmesine yardımcı olacağını ve sınıflarda yapılan örgün eğitim için alınacak yeni kararları etkileyeceğini öngörmektedir.

Üniversite, çevrimiçi eğitimin süreç boyunca gözlemlenen avantajlarından salgın sonrası dönemin eğitim faaliyetlerinde faydalanmayı planlamaktadır. Bu süreçte edinilen tecrübenin ve yaşanan çeşitli problemler karşısında üretilen yenilikçi çözümlerin eğitim-öğretimde gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarına katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

Üniversite, önümüzdeki dönemlerde ülkenin koşullarına bağlı olarak, bütünüyle uzaktan ya da farklı uzaktan / yüzyüze bileşenleri yoluyla kurgulanabilecek hibrit eğitim senaryolarını da oluşturmuş bulunmaktadır. Oluşabilecek her eğitim ortamı seçeneği için öğrencilere, süreçlerinin kalitesi ve temposundan ödün vermeyen bir eğitim hizmeti sunmak için gerekli her tür altyapı hazırlığı tamamlanmıştır. Uzaktan verilen derslerin akademik yarıyıl başında ilan edilen saatlerinde senkron olarak düzenlenmesi benimsenmiştir.

Uzaktan eğitim olanaklarıyla ortaya çıkan fırsatların değerlendirilerek örgün eğitim süreçlerinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedefe yönelik olarak, alanında dünya çapında ün yapmış akademisyenlerin, araştırma konularında dersler açarak veya belirlenecek bazı derslere konuk öğretim elemanı sıfatıyla katılarak üniversite eğitimine uzaktan katkı vermeleri sağlanacaktır. Aynı hedef doğrultusunda, uzaktan senkron olarak yürütülecek yeni akademik programların açılması da önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecektir. İlk etapta, lisansüstü seviyede üç çevrimiçi programın hazırlıkları tamamlanarak Yükseköğretim Kurulu nezdinde gerekli başvurular yapılmıştır.