Ana Sayfa » Toplumsal Katkı Politikası

Toplumsal Katkı Politikası

Bilkent Üniversitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin toplumsal katkıya dönüşebilmesini sağlamak amacıyla akademisyenlerini ve araştırma ekiplerini sürekli teşvik etmekte, bünyesinde bulundurduğu birçok uygulama ve araştırma merkezi ile bilime ve insanlığa fayda sağlayarak değer katmaya önem vermektedir.

Araştırma-geliştirme faaliyetleri ile desteklenen ve Türk toplumuna arz edilen Teknoloji Transfer Ofisi’nin çalışmaları sayesinde ise insanlığa hizmet etme hedefi tüm iç paydaşlar tarafından benimsenmiş ve sürekliliği sağlanmıştır.

İç paydaşlarının gelişimlerine katkı sağlamayı ve onlarla sürekli iletişimde olmayı, yönetimin unsurlarından biri olarak gören Bilkent Üniversitesi dış paydaşlarının yaşam boyu öğrenmelerini teşvik edecek şekilde eğitimler düzenlemesinin yanı sıra, kültürel ve sosyal etkinlikler de gerçekleştirmektedir.

Üniversite, öğrencilerin görev aldığı Toplumsal Duyarlılık Projeleri ve bu projeler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ile Türkiye’nin en büyük sosyal sorumluluk amaçlı öğrenci kulübü organizasyonlarından birine sahiptir.