Ana Sayfa » Toplumsal Katkı Politikası

Toplumsal Katkı Politikası

Bilkent Üniversitesi’nin topluma sağladığı en değerli katkı, sosyal, kültürel ve bilgi anlamında tam donanımlı olarak yetiştirilmiş olan mezunlarıdır. Yarının liderleri olarak insanlığın gelişimine katkıda bulunacak bireyler yetiştirmeyi misyon edinen üniversite, eğitim-öğretim süreçlerini bu yönde sürekli iyileştirmektedir.

Bilkent Üniversitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin toplumsal katkıya dönüşebilmesini sağlamak amacıyla akademisyenlerini ve araştırma ekiplerini sürekli teşvik etmekte, bünyesinde bulundurduğu birçok uygulama ve araştırma merkezi ile bilime ve insanlığa fayda sağlayarak değer katmaya önem vermektedir.

Araştırma-geliştirme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürünler Teknoloji Transfer Ofisi’nin de desteğiyle toplum yararına sunulmakta, tüm iç paydaşlar tarafından benimsenmiş olan insanlığa hizmet etme hedefinin gerçekleştirilmesinde süreklilik sağlanmaktadır.

Dış paydaşlara yönelik olarak yaşam boyu öğrenmeyi teşvik edecek doğrultuda eğitim programları düzenlemenin yanı sıra, kültürel ve sosyal etkinlikler de gerçekleştirmektedir.

Üniversite, öğrencilerin görev aldığı Toplumsal Duyarlılık Projeleri ve bu projeler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ile Türkiye’nin en büyük sosyal sorumluluk amaçlı öğrenci kulübü organizasyonlarından birine sahiptir.