POLS Semineri: “Cumhuriyet’in 100. Yılında: ‘Yurtta Barış, Dünyada Barış’”, Çerağ Esra Çuhadar, 12:30 5 Mart 2024 (TR)

Bilkent POLS olarak Kütüphanemizin iş birliğiyle “Cumhuriyet’in 100. Yılı Konuşmaları” başlıklı etkinlikler serisine 5 Mart 2024’te Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden Doç. Dr. Çerağ Esra Çuhadar’ın gerçekleştireceği konuşmayla devam ediyoruz.

Konuşma Türkçe olup herkesin katılımına açıktır. Ekte bulunan posterdeki QR kodunu okutarak konuşmayı Youtube üzerinden de canlı olarak takip edebilirsiniz.

Konuşma: “Cumhuriyet’in 100. Yılında: “Yurtta Barış, Dünyada Barış”

Tarih ve saat: 5 Mart 2024, 12.30-13.30
Yer: Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Sanat Galerisi

Özet: Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetin kuruluşundan sonra Türk dış politikasına yön vermek için söylediği ve halen çok sık anımsadığımız sözlerinden biri ‘yurtta sulh, dünyada sulh’ sözüdür. Yıllar süren savaşlardan büyük yıkımla çıkmış genç bir cumhuriyetin barış kurmayı ve inşa etmeyi önceleyen bu politikası doğrultusunda bu konuşmada ilk olarak barış kavramının son 100 yıl içinde geçirdiği dönüşüm irdelenecektir. İkinci olarak barış çalışmalarının bugün geldiği noktadan yola çıkarak Türkiye’de ve dünyada barışın yıllar içinde nasıl değiştiği ve zaman içinde hangi ampirik eğilimlerin baskın olduğu tartışılacaktır. Çatışmaları kodlayan çeşitli veri tabanlarından yola çıkarak dünyada çatışmaların nasıl değiştiği ve sonlanma yöntemleri ele alınacaktır. Son olarak kalıcı/sürdürülebilir barış (durable/sustainable peace) kavramı üzerine son yıllarda gelişen literatüre Dr. Esra Çuhadar’ın yaptığı araştırmalara değinilecektir. Bu bağlamda kapsayıcı barış süreçleri ve kalıcı barış arasındaki
ilişkiye ve kapsayıcı barış önündeki engeller ele alınacaktır.

Özgeçmiş: Yüksek lisans ve doktora derecelerini Syracuse Üniversitesi Maxwell School of Citizenship and Public Affairs’den alan Doç. Dr. Esra Çuhadar, 2006’dan bu yana Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde görev yapmaktadır. Kanada’daki Ottawa Üniversitesi merkezli Ottawa Dialogue’da Araştırma Koordinatörü olarak görev yapmakta olan Çuhadar’ın diyalog kolaylaştırma, arabuluculuk ve çatışma değerlendirmesi alanlarında araştırma, eğitim ve uygulama konusunda 30 yılı aşkın deneyimi ve bu alanlarda 50’ye yakın makalesi bulunmaktadır. 2023 yılında süreç tasarımı ve katılım uzmanı olarak Birleşmiş Milletler’in kıdemli arabuluculuk danışmanlarından oluşan ekibine katılmak üzere seçilen Çuhadar’ın araştırmaları, TÜBA Genç Bilim İnsanı Ödülü (BAGEP), Amerika Birleşik Devletleri Barış Enstitüsü’nün verdiği Jennings Randolph Kıdemli Araştırma Bursu ve Fulbright Kıdemli Araştırmacı Bursu da dahil olmak üzere çok sayıda ödül ve araştırma bursuna layık görülmüştür.