Ana Sayfa » Prof. Şule Alan’a Avrupa Araştırma Konseyi Desteği

Prof. Şule Alan’a Avrupa Araştırma Konseyi Desteği

İktisat Bölümü’nden Adjunct Prof. Dr. Şule Alan, Avrupa Araştırma Konseyi (European Research Council – ERC) tarafından Advanced Grant araştırma desteği ile ödüllendirildi.

Prof. Alan, bütçesi 2.5 Milyon Euro olan bu desteği “Sosyal İçerme ve Eğitimin Politik Ekonomisi: Etnik Çeşitlilik İçinde Sosyal Sermaye İnşa Etmek” isimli projesini hayata geçirmek için kullanacaktır.

Profesör Alan’ın projesinin ana amacı, çatışma ve ayrımcılıktan uzak, hoşgörü ve dahil etme ile karakterize edilen toplulukların oluşturulmasına yardımcı olmak için kanıta dayalı politika eylemleri sunmaktır. Proje, art arda dört yıl boyunca paralel olarak yürütülecek büyük ölçekli randomize kontrollü denemeleri (RCT’ler) içeren hafifletici ve önleyici eğitim müdahalelerini uygulamayi ve test etmeyi icermektedir. Bu proje: (i) kitlesel göç akışlarından etkilenen topluluklarda etnik gruplar arası uyumu inşa etmeyi amaçlayan etkili eğitim politikaları tasarlamak için ihtiyaç duydugumuz kanıtları üretecek, (ii) eğitimin hoşgörülü ve kapsayıcı nesiller yetiştirme konusundaki rolünü ilk kez nesnel olarak ortaya çıkaracaktır.

Bilkent Üniversitesinin ortak kurum olarak yer aldığı projede European University Institute ev sahibi kuruluştur.

Avrupa’da yürütülen bilimsel araştırmaların ilerlemesine kaynak sağlamak amacıyla 2007’de Avrupa Birliği’nin kurduğu ERC, bugüne dek toplam 9 öğretim üyemize araştırma desteği sağlamıştır.