PSYC Semineri: “Group-Based Experience in the Context of Social Inequality: Discrimination & Social Change,” Mukadder Okuyan (Clark University), C-Blok Amfi, 12:40 6 Şubat (EN)

Mukadder Okuyan
Seminer Tarih ve Zamanı: 6 Şubat, 2020; 12:40-13:30
Seminer Yeri: C-Block Amfi

Toplumsal Eşitsizlik Bağlamında Grup Tabanlı Deneyimler: Ayrımcılık ve Sosyal Değişim
Bu konuşmada, ayrımcılık/dezavantaj ve sosyal değişim konularını incelediğim araştırma programımından bulgular sunacağım. Çalışmalarımda bireysel deneyim ve değişime yönelik tutumları araştırırken, gruplarası statü farklılıklarını göz önünde bulundurmanın önemine vurgu yapıyorum. Sosyal psikolojik yaklaşım, kişisel farklılıkların analizini gözden kaçırmadan, bireyin psikolojisini toplumsal dinamikler ışığında anlamamıza yardımcı olur. Bu kesişimi içeren konuları Türkiye’deki Müslüman kadınlar ve Afrikalı Amerikalı kadınların deneyimleri, İngiltere, Amerika, Almanya ve Türkiye gibi ülkelerde değişime yönelik tutumlar bağlamında inceleyeceğim. Kişisel deneyimlerdeki nüansları yakın plan, grup-bazlı değişimleri geniş plan incelediğim araştırmalarımı sunduktan sonra, konuşmamı farklı sorular için farklı metodlar kullanmanın önemini belirterek bitireceğim.

Kısa Özgeçmiş:
Mukadder Okuyan Psikoloji lisans eğitimini ve Sosyal Psikoloji master derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. Fulbright bursuyla gittiği New School for Social Research Üniversitesi’nden Genel Psikoloji master derecesi aldı. Clark Üniversitesi’nde sürdürdüğü doktora çalışmalarında gruplararası ilişkiler, ayrımcılık algısı, ve sosyal değişim gibi konuları inceliyor. Doktora tezinde Amerika’daki baskın gruplar arasında yaygınlaşan ayrımcılık algısının kökenlerini araştırıyor. Alman Akademik Değişim Servisi’nden (DAAD) aldığı fonla, Almanya’daki toplumsal çoğunluğun mağduriyet algısını inceleyerek bu konudaki akademik çalışmalarını sürdürmektedir.