Ana Sayfa » Sağlık Merkezi Öğrenci Sağlık Raporu Uygulama Esasları

Sağlık Merkezi Öğrenci Sağlık Raporu Uygulama Esasları

[ 09.09.2016 tarihli Senato Kararı ]

 

Madde 1.1- Bu uygulama esaslarının amacı, Bilkent Üniversitesi öğrencilerinin akademik veya idari konularda üniversiteye ibraz edecekleri sağlık raporları konusunda izlemeleri gerekli yöntem ve esasları düzenlemektir.

Madde 1.2- Bu uygulama esasları, Bilkent Üniversitesi’nde kayıtlı olan veya üniversitede ders alan tüm öğrenciler ile Bilkent Üniversitesi Sağlık Merkezi’nin veya dış sağlık kuruluşlarının düzenlediği sağlık raporlarını kapsar. Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde anılan Öğrenci Sağlık Raporları İlkeleri bu uygulama esaslarıyla belirlenir.

Madde 2.1- Bilkent Üniversitesi öğrencilerinin akademik veya idari konularda üniversiteye ibraz edecekleri sağlık raporları Bilkent Üniversitesi Sağlık Merkezi tarafından düzenlenmiş veya süresi içinde onaylanmış olmalıdır.

Raporun Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca akademik mazeret olarak kabul edilebilmesi için “istirahat raporu” olması gereklidir; diğer raporlar veya “durum bildirir belgeler” akademik mazeret olarak kabul edilmez.

Madde 2.2- Sağlık sorunu olan öğrencilerin eğitim ve sınav dönemi içinde kalan tarihlerde öncelikle Bilkent Üniversitesi Sağlık Merkezi’ne başvurmaları gereklidir. Muayene ve takip sonucu tıbbi açıdan gerekli görüldüğünde Sağlık Merkezi tarafından istirahat raporu düzenlenir.

Gerekli durumlarda Sağlık Merkezi öğrenciyi Bilkent Üniversitesi’nin sözleşmeli doktorlarına veya diğer dış sağlık kuruluşlarına sevk edebilir. İlk muayenesi Sağlık Merkezi’nde yapılmış ve Sağlık Merkezi tarafından bir dış kuruma veya sözleşmeli doktora sevk edilmiş öğrencilerin bu kurum veya doktordan sevk konusu rahatsızlık nedeniyle almış oldukları istirahat raporları üç günden uzun raporlar için raporun bitiş tarihinden sonra en geç üç iş günü içinde, üç günlük veya daha kısa süreli raporlar için ise raporun bitiş tarihinden sonra en geç bir iş günü içinde Sağlık Merkezi’ne başvurulması durumunda onaylanır.

Madde 2.3- Zorunlu durumlarda, öğrencinin gerçek sağlık durumunu yansıttığı Bilkent Üniversitesi Sağlık Merkezi tarafından süresi içinde kontrol edilmiş ve onaylanmış olmak kaydıyla, bazı dış sağlık kuruluşlarının düzenlediği sağlık raporları da kabul edilebilir.

Dış kurumlardan alınmış raporların onaylanıp onaylanmaması konusunda karar verme yetkisi Bilkent Üniversitesi Sağlık Merkezi’ndedir.

Dış sağlık kuruluşunun bir üniversite, devlet veya özel hastane olması, sağlık raporunun ise kurumun başhekimliği tarafından onaylanmış istirahat raporu olması gereklidir. Dış sağlık kuruluşlarından alınan raporlar için, raporu veren doktorun muayene sırasında Bilkent Üniversitesi Hasta Bildirim Formu’nu doldurmuş ve imzalamış olması şarttır. Sağlık Merkezi’nin sevk ettiği sözleşmeli doktorların raporları ile üniversite, devlet veya özel hastanelerden alınmış resmi istirahat raporları dışındaki raporlar kabul edilmez.

Dış sağlık kuruluşlarında gerçekleşen muayene ve tedavi sonucu verilen istirahat raporlarının üç günden uzun raporlar için raporun bitiş tarihinden sonra en geç üç iş günü içinde, üç günlük veya daha kısa süreli raporlar için ise raporun bitiş tarihinden sonra en geç bir iş günü içinde Hasta Bildirim Formu’yla birlikte onay için Bilkent Üniversitesi Sağlık Merkezi’ne sunulması gereklidir. Rapor tarihlerinin final sınavı tarihlerine denk gelmesi durumunda, raporun kopyasının ve Hasta Bildirim Formu’nun en geç söz konusu sınavdan sonraki iki iş günü içinde Sağlık Merkezi’ne ulaştırılması gereklidir.

Eğitim dönemi içinde kalan tarihlerde dış sağlık kurumunun Ankara merkez ilçeler dışında olması durumunda öğrenciden Ankara dışında bulunma gerekçesini ve seyahatini belgelendirmesi istenir. Yurt dışındaki bir kurumdan alınan raporların, İngilizce olması veya yeminli tercüman tarafından tercüme edilip onaylanması gerekir.

On günü aşan raporların heyet raporu olması gereklidir.

Madde 2.4- Bilkent Üniversitesi öğrencilerinin akademik veya idari konularda üniversiteye ibraz edecekleri sağlık raporlarının, öğrencinin gerçek sağlık durumunu doğru biçimde yansıtıyor olması gereklidir. Dış sağlık kurumundan onay için rapor getiren öğrencilerin raporun gerçek sağlık durumlarını yansıttığına dair formu imzalamaları gereklidir.

Dış sağlık kuruluşlarından alınan tüm raporlar Bilkent Üniversitesi Sağlık Merkezi tarafından incelemeye tabidir. Sağlık Merkezi bu inceleme kapsamında gerek gördüğünde ilgili bütün laboratuvar tetkiklerini, radyolojik tetkikleri, epikrizleri, reçeteleri ve benzeri belgeleri isteyebilir, öğrenciyi muayene olmaya çağırabilir ve yeni tetkikler yaptırılmasını isteyebilir. Sağlık Merkezi raporu veren kurum ve raporda imzası olan hekimlerle iletişime geçebilir. Öğrencinin gerçek sağlık durumunu yansıtmadığına hükmedilen raporlar onaylanmaz. Sağlık Merkezi gerekli gördüğü durumlarda raporu veren hekim veya kurum hakkında resmi şikayet yapılmasını Rektörlük’ten talep edebilir. Haksız yere akademik veya idari hak kazanmak amacıyla rapor ibraz ettiği belirlenen öğrenciler hakkında disiplin soruşturması yapılır.

Madde 3.1- Bu Uygulama Esasları Bilkent Üniversitesi Senatosu’nun kabul ettiği tarihte yürürlüğe girer.

Madde 3.2- Bu Uygulama Esasları’nı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü yürütür.


  • Hasta Bildirim Formu (dış kurum doktoru dolduracak) (WORD / PDF)
  • Dış Sağlık Kurumu Rapor Onayı İstek Formu (öğrenci dolduracak) (WORD / PDF)