Ana Sayfa » Bilkent Üniversitesi İlkyardım Eğitim Merkezi – BİYEM

Bilkent Üniversitesi İlkyardım Eğitim Merkezi – BİYEM

Her zaman, her yerde, her kişiye İLKYARDIM gerekebilir. Bilinçli bir ilkyardımla yakınlarımızın ve çevremizdekilerin hayatlarını kurtarabiliriz. Doğru zaman, doğru yer, doğru kişi SİZ olabilirsiniz.

Bilkent Üniversitesi İlkyardım Eğitim Merkezi Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından  verilen İlkyardım Eğitim Merkezi Uygunluk Belgesini alarak 28.09.2005 tarihinden itibaren çalışmalarına başlamıştır.

Yıllardan beri İlkyardım Eğitimi vermekte olan Sağlık Merkezlerimiz Türkiye’deki Mediko Sosyaller (Sağlık Merkezleri)  içinde ilk ve tek “Sertifikalı İlkyardım Eğitimi” veren kuruluştur. Bununla gurur duymaktayız.

 • İlkyardım Eğitim Merkezimiz İl Sağlık Müdürlüğünden onaylı “İlkyardım Sertifikası” ve “İlkyardımcı Kimliği” vermeye yetkili bir eğitim merkezidir.
 • Eğitimler ilkyardım eğitimci sertifikasına sahip, konusunda uzman eğitmenler tarafından
 • 14 kişilik gruplara,
 • Yetişkin eğitim teknikleri kullanılarak verilmekte,
 • Görsel, sözel ve pratik uygulamalarla ilkyardım bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.
 • 2 gün süren eğitim; pratik uygulamalar, animasyonlar ve oyunlarla zenginleştirilmektedir.
 • Sunumlar ders için hazırlanılmış olan özel slaytlar, canlı ve ve cansız mankenler eşliğinde yapılmaktadır.
 • İlkyardım konularında katılımcılara pratik kazandırmak amacı ile drama uygulanmaları yaptırılmaktadır.
 • Katılımcılara eğitim konuları ile ilgili yazılı materyaller verilmektedir.

Eğitim sonu Ankara İl Sağlık Müdürlüğünde yapılan teorik ve uygulama sınavında başarılı olanlara 3 yıl süreyle geçerli olan “İlkyardımcı Sertifikası” verilmektedir. 3 yılını dolduran ilk yardımcılarımıza bir günlük güncelleme eğitimi verilerek yenilenmektedir.

 

Temel ve Standart İlkyardım Eğitim Konuları

 • Genel İlkyardım Bilgileri
 • Hasta / Yaralının Ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
 • Temel Yaşam Desteği
 • Kanamalarda İlkyardım
 • Yaralanmalarda İlkyardım
 • Yanık Donma Ve Sıcak Çarpmalarında İlkyardım
 • Kırık, Çıkık Ve Burkulmalarda İlkyardım
 • Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
 • Zehirlenmelerde İlkyardım
 • Hayvan Isırmalarında İlkyardım
 • Göz, Kulak Ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım
 • Boğulmalarda İlkyardım
 • Hasta / Yaralı Taşıma Teknikleri

 

İlkyardım Yönetmeliği
(Yayınlayan : Sağlık Bakanlığı, Resmi Gazete : Tarih: 22.05.2002 Sayı: 24762)

Amaç :
Madde 1 – Bu Yönetmeliğin Amacı; fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin arttırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin toplumun her bireyine öğretilmesi, her kamu, özel kurum ve kuruluşunda personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması, bu doğrultuda eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitmeni ve ilkyardım eğitimi düzenleyecek kuruluş ve merkezlerin açılış, işleyiş ve denetimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam :
Madde 2 – Bu Yönetmelik; eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitmeni ve ilkyardım eğitimi düzenleyerek sertifika verecek ve bu eğitimi alacak olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarını, gerçek kişileri, özel hukuk tüzel kişileri, iktisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalışan kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.

İlkyardım :
Madde 4e- Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalara ilkyardım denir.

İlkyardımcı:
Madde 4k- İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapan ilkyardımcı sertifikası almış kişiye ilkyardımcı denir.

Madde 16
İlkyardımcı olmak isteyenler nüfus cüzdanı örneği ile Merkeze başvururlar. Kapsam bölümünde belirtilen tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir “İlkyardımcı” nın bulundurulması zorunludur. Mekanik cihazların yoğun bulunduğu, yangın riski yüksek olan ve yeraltı maden ocakları gibi kaza riski yüksek olan işyerlerinde her 10 personel için bir “İlkyardımcı” nın bulundurulması zorunludur.

 

İlkyardım Eğitim Sertifikalı Eğitmenlerimiz

 • S. BAŞAK SOYLUOĞLU
 • METE SALİH AKER
 • OLCAY IRMAK
 • ÖZKAN ONAN
 • SEVİLNAZ KABAOĞLU
 • YÜKSEL DUR (MESUL MÜDÜR)

Telefon: 0312 2901666
E-posta: dur@bilkent.edu.tr