Ana Sayfa » Öğrencilere Sunulan Programlar

Öğrencilere Sunulan Programlar

2023 – 2024 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ

Uygulama tarihleri, tüm öğrencilere BAIS üzerinden gönderilecek olan bilgilendirme  e-postalarıyla duyurulacaktır.

Adres: Merkez Lojmanları, 20. Blok No: 5-6
Tel: 290 1785 – 290 1786
E-posta: pdgm@bilkent.edu.tr

 


 

Çalışma Grupları


Psikolojik Dayanıklılık Psikoeğitim Grubu

Psikolojik dayanıklılık, yüksek stres, travma veya zorluklarla etkin bir şekilde başa çıkma becerisi olarak tanımlanabilir. Gerekli içsel kaynaklarla donanmış bireyler, zorlu deneyimlerin üstesinden gelerek, bu zorluklar karşısında ruh sağlıklarını koruyabilmektedirler. Bu psikoeğitim grubunda amaç, psikolojik dayanıklılığı oluşturan içsel kaynakları tanımak ve geliştirmektir.


Stres Yönetimi Psikoeğitim Grubu

Stres vücudunuzun dengesini bozan veya sizi zorlayan çeşitli uyaranlara karşı vücudunuzun tepki verme şeklidir. Vücudunuz tehlike altında hissettiğinde; bu tehlike ister gerçek bir tehlike olsun, ister de zihninizde canlandırdığınız hayali bir tehlike olsun, vücudunuz sizi korumak, duruma hazırlamak ve uyum sağlamak adına stres tepkisini oluşturur. Fakat bu stres tepkisinin hem süresi hem yoğunluğu arttıkça işlevselliğini kaybeder ve insana zarar vermeye başlar. Bu psikoeğitim grubunda amaç, stresin ne olduğunu ve stres kaynaklarını anlamak, stresle başa çıkama yöntemlerini öğrenmek ve geliştirmektir.


Sağlıklı Romantik İlişkiler

Bu çalışma grubunda sağlıklı ve sağlıksız romantik ilişkilerin özellikleri  “Flört Şiddeti” kavramı çerçevesinde ele alınacaktır. Flört şiddeti, romantik bir ilişkide partnerlerden birinin diğer partner üzerinde güç ve kontrol kazanmaya çalıştığı zarar verici davranış biçimleri olarak ele alınmaktadır. Flört şiddeti sadece partnerler beraberken değil aynı zamanda beraberlik bittikten sonra da devam edebilir. Fiziksel, cinsel, sözel istismara ek olarak duygusal istismar da flört şiddetinin gözle görülmeyen bir parçasını oluşturmaktadır. Bireysel sınırları netleştirmek ve sağlıklı ilişkiler ile ilgili bilinçlenmek flört şiddetini önlemenin yollarıdır. Bu psikoeğitim grubunun temel amacı, flört şiddetinin hangi şekillerde gerçekleştiğinin ve flört şiddetini besleyen mitlerin neler olduğunun fark edilmesidir. Buna ek olarak güvenli ilişki özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve flört şiddeti ile ilgili uyarı işaretlerini öğrenmek de bu psikoeğitim grubunun bir diğer amacını oluşturmaktadır.


Belirsizlikle Başa Çıkma Psikoeğitim Grubu

Hayatın her alanında belirsizlikle karşılaşmaktayız. Belli bir ölçüde öngörülebilirlik, denge ve duruma hâkim olma isteğimiz belirsiz durumlarda ne yapabileceğimizi, bizi hangi olası sonuçların beklediğini bilme ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle belirsiz durumlar olaylara bakış açısını ve duygu durumunu olumsuz etkileyebilmektedir. Bu psikoeğitim grubunun amacı belirsizliğin tetiklediği düşünce ve duyguları anlamak, işlevsel olmayan davranışları belirleyerek yeni başa çıkma stratejileri öğrenmektir.


Sosyal Beceri Paylaşım ve Deneyim Grubu

Sosyal beceriler, her bir gün, diğerleri ile etkileşim ve iletişim halinde olmak için kullandığımız becerilerdir. Bu beceriler sadece arkadaşlık ilişkilerinde değil ayrıca romantik ilişkiler, akademik ilişkiler, profesyonel ilişkiler gibi farklı alanlarda da kullandığımız becerilerdir. Sosyal becerilerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz; aktif dinleme, empati kurma ve anlaşmazlıklarla baş etme vb. Bu grup çalışmasında sosyal becerilerin ne olduğu ve bu becerilerin nasıl geliştirilebileceği ele alınacaktır. Çeşitli etkinlik, oyun ve oturumlar arası görevlerle katılımcıların grup içinde sosyal becerileri hem deneyimlemeleri hem de paylaşımda bulunmaları amaçlanmaktadır.


 

Seminerler

2023- 2024 Bahar Dönemi Seminerleri

  • 20 Şubat 2024 | Bağımlılıktan Bağımsızlığa | Uzm. Klinik Psk. Damla Eralan
  • 21 Şubat 2024 | Akademik Kaygının Nedenleri ve Baş Etme Yöntemleri | Uzm. Klinik Psk. Aslıhan Koyuncu
  • 22 Şubat 2024 | Sağlıklı İlişkiler Kurma ve Sürdürme | Uzm. Klinik Psk. Rana Unutmaz Erol
  • 26 Şubat 2024 | Özgüveni Keşfetmek | Uzm. Klinik Psk. Meltem Can Atay Aytaç
  • 27 Şubat 2024 | Strese Neden Olan Düşünceleri Değiştirmek | Uzm. Klinik Psk. Irmak Tuğcu
  • 29 Şubat 2024 | Travma ve İyileşme | Uzm. Klinik Psk. Ayşe Suna Gürdal
  • 12 Mart 2024 | Dijital Çağda İnternet Bağımlılığı | Uzm. Klinik Psk. Ayşe Suna Gürdal
  • 17 Nisan 2024 | Ayrılık ve İyileşme Süreci | Uzm. Klinik Psk. Berfi Nur Sarıoğlu
  • 18 Nisan 2024 | Elements of Psychological Well-Being | Dr. Ceren Gürdere

Bağımlılıktan Bağımsızlığa

Bağımlılık ve madde kötüye kullanımı dünya genelinde ciddi bir sağlık sorunudur. Bağımlılığın ne kadar yaygın bir durum olduğunu sadece yakın çevremizi değerlendirerek bile kavrayabiliriz. Bağımlılık süreçlerinde değişimin en önemli unsuru farkındalıktır. Farkındalığı arttırmak üzere, bu seminerde bağımlılığın ne olduğunu tanımlayacak, bağımlılıkla ilgili mental bozuklukları ve tanı kriterlerini inceleyecek, tedavi süreçlerini ele alıyor olacağız. Bağımlılık üzerine bildiklerimiz ve ötesini tartışmak üzere seminerimize davetlisiniz.


Akademik Kaygının Nedenleri ve Baş Etme Yöntemleri

Öğrencilik yaşamındaki en önemli hedeflerinden biri akademik başarıdır. Zaman içerisinde başarıya verilen önemin artmasıyla başarıya yönelik düşünce ve eleştirilere daha duyarlı hale gelerek, başarısız olma kaygısı ortaya çıkmaktadır. Akademik kaygının yüksek olduğu durumlarda beceriler olumsuz etkilenerek düşük performansa neden olabilmektedir. Bu seminerde akademik kaygının düşünsel (bilişsel) ve davranışsal etkileri inceleyerek, baş etme becerilerini geliştirmeye yönelik neler yapılabileceğimizi ele alacağız.


Sağlıklı İlişkiler Kurma ve Sürdürme

İnsanlar sosyal varlıklardır. Bu sosyallik içerisinde sağlıklı olabilmek için iyi ve sürdürülebilir etkileşimlere ihtiyaç duyarız. Etkili iletişim becerilerine sahip olmak ilişkilerde oldukça önemli bir role sahiptir. Sağlıklı ilişkiler kurmak ve sürdürmek zaman zaman zorlayıcı gelse de bu becerileri öğrenmek mümkündür. Bu seminerde de sağlıklı ilişki nedir, hem sosyal hem romantik ilişkiler nasıl kurulur, ilişkilere zarar veren hatalardan nasıl uzaklaşılır ve mevcut olan ilişkiler nasıl güçlendirir konularına cevaplar arıyor olacağız.  Kolay ve etkili tekniklerle daha verimli, derin ve sürdürülebilir bağlar kurmanın anahtarlarını öğreneceğiz.


Özgüveni Keşfetmek

Günlük hayatın akışı içinde, zaman zaman özgüven eksikliği hissettiğimiz durumlarla karşılaşabiliyoruz. Hata yapmak, başarısız olmak ya da haksızlığa uğramak özgüvenimizi zedeleyebilecek pek çok durumdan sadece bir kaçı.Peki bu gibi durumlarla karşılaşmak gerçekten özgüvenimizin zedelenmesine yol açmalı mıdır? Özgüven, kendimiz hakkında sahip olduğumuz genel fikri, kendimizle ilgili yargılarımızı ve insan olarak kendimize verdiğimiz değeri yansıtmaktadır. Düşük özgüvenin özünde ise kendimizle ilgili olumsuz düşünce ve görüşler yatmaktadır. Bu olumsuz düşünce ve görüşler (özgüven) ise gerçeklikten çok sadece bir “görüşü” yansıtmaktadır. Ve bu görüşler yanılabilir. Bu seminerde özgüven kavramının ne olduğu, nasıl oluştuğu ve yaşamımızın hangi alanlarında etkili olduğu ele alınacak olup, aynı zamanda düşük özgüvenin kişi ve kişinin yaşantısı üzerindeki etkileri hakkında bilgiler sunulacaktır. Bu seminerin bir diğer amacı da, düşük özgüvenin nedenleri ve özgüveni arttırmak için neler yapılabileceği  hakkında bilgi vermektir.


Strese Neden Olan Düşünceleri Değiştirmek

Stres vücudunuzun dengesini bozan veya sizi zorlayan çeşitli uyaranlara karşı vücudunuzun tepki verme şeklidir. Vücudunuz tehlike altında hissettiğinde; bu tehlike ister gerçek bir tehlike olsun ister de zihninizde canlandırdığınız hayali bir tehlike olsun, vücudunuz sizi korumak, duruma hazırlamak ve uyum sağlamak adına stres tepkisini oluşturur. Fakat bu stres tepkisinin hem süresi hem yoğunluğu arttıkça işlevselliğini kaybeder ve insana zarar vermeye başlar. Stresle başa çıkmak için en önemli adımlardan biri, strese neden olan düşünce kalıplarını değiştirebilmektir. Uzm. Psk. Irmak Tuğcu tarafından düzenlenen, strese neden olan düşünce kalıplarını fark etmek, bunların rolünü anlamak ve stres tepkisini oluşturan çarpık düşünceleri değiştirmek hakkında verilecek seminere davetlisiniz.


Travma ve İyileşme

Travmatik deneyim yalnızca geçmiş zamanda olup bitmiş bir olayı işaret etmez, zihinde ve bedende bıraktığı izler etkisini devamlı olarak sürdürmektedir. Travmatik olayların ve yıkıcı yaşam deneyimlerinin yarattığı ortak tepkileri ve etkileri anlamak, ortaya çıkardığı zarara rağmen gelişimimizi sürdürebilmenin bir parçasıdır. Atılabilecek pek çok adımın problemlerin doğasına ve kişinin yapısına bağlı olarak köklü değişimler yaratılabileceğini bilmekteyiz. Seminerin amacı travma kavramını anlamak, travmatik tepkileri tanımak ve travma sonrası iyileşme adımlarına dair genel bir bilgilendirme yapmaktır.


Dijital Çağda İnternet Bağımlılığı

İnternet, eğitim, iş, sosyal hayatımızın ve günlük yaşamımızın en hızlı ve vazgeçilmez aracı konumunda.  Türkiyede, günlük internet ve sosyal medya kullanım süresi, dünya ortalamasının epey üzerinde. Bu durum, internetin problemli kullanımı ve internet bağımlılığı için risk oluşturuyor. Problemli internet kullanımı, özellikle çocuk ve gençlerin fiziksel ve psikolojik sağlığı için olumsuz etkileri beraberinde getiriyor. İnternet kullanımının psikolojik açıdan ne tür riskleri beraberinde getirdiğini ve yararlı ve dengeli bir kullanım için neler yapabileceğimizi ele alacağımız seminerimize davetlisiniz.


Ayrılık ve İyileşme Süreci

İlişkilerimizde yaşadığımız her türlü ayrılık süreci, bu sürecin kişiler tarafından nasıl yaşandığı, kişileri psikolojik olarak nasıl etkilediği, ayrılık sonrası iyileşmeye giden yolun nasıl daha sağlıklı yaşanabileceği bu seminerin temel konularını oluşturacaktır. Ayrılık sürecindeki deneyimler nelerdir? Neleri yaşamak, hissetmek ve yapmak normaldir ve birçok insan tarafından deneyimlenir? İyileşmek nedir ve iyileşmeye neler katkı sağlar? Gerçekleşecek olan bu seminer bu sorulara cevap bularak ayrılık ve sonrasındaki iyileşme sürecini daha iyi anlamlandırmamıza yardımcı olacaktır.


Elements of Psychological Well-Being

In the present seminar, building on advances made in positive psychology research, well-established elements of psychological well-being will be elaborated on. It is aimed to provide insights into how Positive Affectivity contribute to resilience and optimism, Engagement fosters purposeful living, and Relationships cultivate social support and belonging, and the significance of Meaning in guiding values and Accomplishment in promoting growth and mastery. Furthermore, emerging elements such as optimism, self-compassion, and mindfulness will be discussed. Lastly, the pivotal roles of health behaviors such as physical exercise, nutrition, and sleep in augmenting well-being will be recognized.