Ana Sayfa » Sınıf Öğretmenliği

Sınıf Öğretmenliği

Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği programı, yenilikçi ve yaratıcı öğretim yöntemlerini benimseyen, eğitimle teknolojiyi bütünleştiren, üst düzey iletişim becerilerine sahip ilkokul öğretmenleri yetiştirme amacıyla kurulmuştur. Programın ana hedefi, öğretmen adaylarının ileride çalışacakları her kurumda eğitim kalitesini ileriye taşıyacak niteliklerle yetişmesidir.

Bilkent Üniversitesi’nde eğitimin temelini oluşturan disiplinlerarası anlayış ve çekirdek müfredat uygulaması, özellikle sınıf öğretmenliği altyapısı için kritik bir öneme sahiptir. Bu doğrultuda farklı disiplinlerden beslenen bir lisans programı geliştirilmiş, öğrencilerin sanattan teknolojiye, uygarlık tarihinden pozitif bilimlere uzanan çeşitlilikte dersler alabilmesine öncelik verilmiştir. Öğrenciler, okullarda yapacakları uygulama ve stajlarla da öğretmenliğe ilk adımı atacaktır.

Ağırlıkla İngilizce sürdürülecek programda öğrencilerin mesleki literatürü uluslararası ölçekte takip edebilmesi hedeflenmiştir. Bu eğitim modeli, mezunların devlet okullarının yanı sıra Türkiye’de uluslararası program uygulayan özel okullar ve yurt dışındaki eğitim kurumlarında da çalışabilmesine zemin hazırlayacaktır.

Öğrenciler ilk yılda eğitim bilimi, bilgisayar uygulamaları ve matematiksel düşünmeye yönelik dersler alacak, bu temeli ikinci yılın öğretim teknolojileri ve yöntemleri, değerlendirme, fiziki etkinlik ve okuma-yazma öğretimi dersleriyle güçlendirecektir. Üçüncü yılda mesleki iletişim, etik, okul yönetimi ve okul deneyimi başlıkları ağırlıktadır. Öğretmenlik uygulaması, rehberlik ve araştırma yöntemleri dersleri ise dördüncü yılın belkemiğini oluşturmaktadır.

Sınıf öğretmenliği, eğitim sisteminin en önemli yapı taşıdır. Bölümün öğrencileri temel eğitimde öncü roller üstlenecek birer öğretmen kimliğiyle mezun olacak, çocuklara hayat boyu faydalanacakları öğrenme alışkanlıkları kazandırırken, yeni nesillerin bireysel ve sosyal gelişimine yön verecektir.

 

Sınıf Öğretmenliği Ders Programı

Birinci Yıl 

Güz Dönemi

EDU 101  Eğitim Biliminin Temelleri I
EDU 113  Türkiye Coğrafyası, Jeopolitiği ve Tarihi
CS     121  Bilgisayar Uygulamalarına ve Programlamaya Giriş
MATH  103  Matematiksel Düşünme I
ENG    101  İngilizce ve Kompozisyon I
TURK  101  Türkçe I
GE       100  Üniversite Hayatına Giriş

Bahar Dönemi

EDU  102  Eğitim Biliminin Temelleri II
EDU  114  Temel Fen Bilimleri ve Uygulamaları
ENG     102  İngilizce ve Kompozisyon II
TURK   102  Türkçe II
                      Temel Sosyal Bilimler Seçmeli Dersi
                      Matematik / Fen Bilimleri Seçmeli Dersi

 

İkinci Yıl     

Güz Dönemi

EDU  201  Bilişim ve Öğretim Teknolojileri
EDU  215  İlk Okuma ve Yazma Öğretimi
HUM 111  Kültürler, Medeniyetler ve Düşünceler I
HIST 200  Türkiye Tarihi
GE     250  Üniversite Etkinlik Programı I
                      Temel Sanat Seçmeli Dersi
                      Matematik / Fen Bilimleri Seçmeli Dersi

Bahar Dönemi

EDU 202  Öğretim Yöntemleri, Planlama ve Değerlendirme
EDU 205  Uluslararası İlkokul Programları
EDU 214  Drama, Oyun ve Fiziki Etkinlikler Öğretimi
EDU 216  Türkçe Öğretimi
EDU 221  Topluma Hizmet Uygulamaları
HUM 112  Kültürler, Medeniyetler ve Düşünceler II
GE     251  Üniversite Etkinlik Programı II

 

Üçüncü Yıl 

Güz Dönemi

EDU 303  Eğitimde Ahlak, Etik ve Değerler
EDU 305  Okul Deneyimi I
EDU 311  Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi
EDU 313  Matematik Öğretimi
EDU 315  Fen Öğretimi ve Çevre
COMD 358  Profesyonel İletişim

Bahar Dönemi

EDU 304  Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
EDU 306  Özel Eğitim ve Kaynaştırma
EDU 308  Okul Deneyimi II
EDU 316  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi
                      Meslek Bilgisi Seçmeli Dersi (2)
                      Matematik / Fen Bilimleri Seçmeli Dersi

 

Dördüncü Yıl

Güz Dönemi

EDU 401  Öğretmenlik Uygulaması I
EDU 413  Müzik Öğretimi
EDU 415  İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi
EDU 421  STEAM Eğitimi
                      Meslek Bilgisi Seçmeli Dersi

Bahar Dönemi

EDU  402  Öğretmenlik Uygulaması II
EDU  404  Okullarda Psikolojik Hizmetler ve Rehberlik
EDU  416  Görsel Sanatlar Öğretimi
EDU  490  Bitirme Projesi: Araştırma Yöntemleri ve Uygulama
                      Meslek Bilgisi Seçmeli Dersi

 

Seçmeli Derslerden Bazıları

EDU  331  İlkokulda Alternatif Ölçme Değerlendirme
EDU  340  Program Geliştirme
EDU  350  Program Değerlendirme
EDU  405  Küresel Bağlamda Müfredat
EDU  406  Öğretimde Sosyal Duygusal Öğrenme
CHEM 111  Toplum ve Gezegenimiz İçin Kimya
MATH  104  Matematiksel Düşünme II
MATH  132  Sonlu ve Kombinasyonal Matematik
MBG    110  Modern Biyolojiye Giriş
PHYS  180  Kavramlar ile Fizik
IR         101  Dünya Politikasına Giriş
IR         214  Küresel Çevre Konuları
POLS   101  Siyaset Bilimine Giriş I
PSYC  100  Psikolojiye Giriş
PSYC  102  Sosyal Psikolojiye Giriş
SOC    101  Sosyolojiye Giriş
HART  117  Görme Biçimleri: Sanat ve Mimarlık Tarihi
HIST    205  Osmanlı İmparatorluğu Tarihine Giriş
MSC    110  Müzik Sanatının Kültürü ve Temelleri
THR     110  Tiyatroya Giriş

 


 

Öğretim Kadrosu

Necmi Akşit

Çalışmalarını öğretmen eğitimi, İngilizcenin akademik amaçlı öğretimi, eleştirel okuryazarlık, eğitim yönetimi ve eğitim politikaları çerçevesinde sürdüren Necmi Akşit, doktorasını 1998’de ODTÜ’den almıştır. British Council tarafından desteklenen bölüm öncesi İngilizce hazırlık sınıflarında sözlü beceri gelişimi ve öğrencilerin akademik disiplinlere geçişi konulu projede görev yapmıştır. Gençler ve yıldızlar kategorilerinde Türkiye tenis şampiyonlukları bulunan Dr. Akşit, F1 yarışları, futbol ve sinemaya ilgi duymaktadır.


Armağan Ateşkan

Doktorasını 2008’de ODTÜ’den alan Armağan Ateşkan’ın uluslararası eğitim, çevre eğitimi, eğitim teknolojisi, öğretim programları, öğretmen eğitimi ve sürdürülebilirlik için eğitim konularındaki araştırmaları Avrupa Birliği, UNICEF ve TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Shape Uluslararası Türk Okulu ve İDV Özel Bilkent Lisesi’nde görev yapmış olan Dr. Ateşkan, Öğretmen Eğitimi Dijital Ekosistemi projesinde takım lideridir. Dr. Ateşkan’ın hobisi tenis oynamaktır.


Alipaşa Ayas

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Eğitim Fakültesi Dekanı Alipaşa Ayas, doktorasını 1993’te Southampton Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Program geliştirme, öğretmen eğitimi, kavram geliştirme ve alternatif değerlendirme yöntemleri üzerinde çalışmaktadır. Görev aldığı projeler Avrupa Birliği, UNICEF ve T.C. Millî Eğitim Bakanlığı’nca desteklenen Dr. Ayas, Öğretmen Eğitimi Dijital Ekosistemi projesinin lideridir. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde görev yapmış olan Dr. Ayas’ın hobileri futbol ve doğa yürüyüşüdür.


İlker Kalender

Doktorasını 2011’de ODTÜ’de tamamlayan İlker Kalender’in temel araştırma alanı ölçme ve değerlendirmedir. Bilgisayar ortamında bireylere uyarlanmış testler ve öğretim elemanı değerlendirme verileri üzerinde çalışan Dr. Kalender, uluslararası büyük ölçekli test uygulamalarının istatistiksel analizleriyle de ilgilenmektedir. Bu kapsamda Avrupa Birliği, UNICEF, TÜBİTAK ve T.C. Millî Eğitim Bakanlığı destekli projelerde görev alan Dr. Kalender, polisiye romanlara ve Rus edebiyatına meraklıdır.


Jennie Farber Lane

Öğretmen eğitiminde program geliştirme, yer temelli eğitim, çevre eğitimi ve sürdürülebilirlik eğitimi üzerine araştırmalar yapan Jennie Farber Lane, doktorasını 2006’da Wisconsin-Madison Üniversitesi’nden almıştır. Çalışmaları TÜBİTAK ve Focus on Energy tarafından desteklenmiştir. Wisconsin-Stevens Point Üniversitesi’nde öğretim üyesi ve enerji eğitimi program direktörü olarak çalışmıştır. Çevre eğitimi alanında Aldo Leopold Mükemmeliyet Ödülü sahibi olan Dr. Lane, örgü örmekten hoşlanmaktadır.

 

 


 

İletişim Bilgileri
Bilkent Üniversitesi
Merkez Kampüs G Binası, Oda No: 269
Tel: 0312 290 2950, 0312 290 2951
E-posta: edu@bilkent.edu.tr