Ana Sayfa » Tam Burslu (“Burslu” kontenjandan yerleşmiş) Öğrenciler İçin Önemli Bilgiler

Tam Burslu (“Burslu” kontenjandan yerleşmiş) Öğrenciler İçin Önemli Bilgiler

 • Tam Burs’a hak kazanmak için gerekli şartlar şunlardır:
  • – Bilkent Üniversitesi’ne merkezi yerleştirme sonucunda “Burslu” kontenjanlardan yerleştirilmiş olmak
  • – Daha önce bir üniversiteden lisans derecesi ile mezun olmamış olmak
  • – Geçmiş yıllarda Bilkent Üniversitesi’nde herhangi bir lisans programına yerleştirilmemiş olmak
 • Tam Burs’tan yararlanmanın azami süresi genel kontenjan türünde yerleşen öğrenciler için İngilizce Hazırlık Programı’nda 2 yıl, lisans programında 6 yıldır. Diğer kontenjan türlerinden yerleşen öğrenciler için ise İngilizce Hazırlık Programı’nda azami 1 yıl, hazırlık sonrası lisans programında azami 4 yıldır. İzinli geçirilen yarıyıllar süreye sayılır.
 • Yaz döneminde ders alan Tam Burslu (“Burslu” kontenjandan yerleşmiş) öğrencilerden bu dersler için eğitim ücreti alınmaz.
 • Tam Burs, öğrencilerin her yarıyılda en az normal ders yüklerini almaları ve tüm derslerine devam etmeleri koşuluyla, azami süre boyunca kesintisiz devam eder; not ortalaması veya ders geçme gibi konulardan etkilenmez. Ders yükü veya derslere devam koşullarını sağlamayan öğrencilerin Tam Bursu dondurulur. Tam Burslu öğrencilerin eğitimleri boyunca şu koşulları sağlamaları gereklidir:
  • – İngilizce Hazırlık Programı öğrencileri derslerin ve uygulamaların %100’üne devam etmekle, yapılan sınavlara ve çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Hastalık, disiplin cezası veya diğer zorunlu gerekçeler dahil, belgelenmiş veya belgelenmemiş herhangi bir nedenle derslere %90’dan daha az katılmış öğrenciler devam koşulunu sağlayamamış kabul edilir ve dersten FZ notu alır. Devamsızlık nedeniyle FZ notu alan öğrencilerin Tam Bursu dondurulur. (Ara sınavlardan veya ödevlerden yeterli puanı toplayamadığı için FZ alacağı kesinleşen Tam Burslu öğrencilerin de derslere girmeye devam etmeleri ve asgari %90 devam koşulunu sağlamaları gereklidir.)
  • – Lisans programındaki öğrencilerin her yarıyılda en az bölümlerinin normal ders yükü aralığı alt sınırı kadar müfredat dersi almaları gerekir. Kredisiz dersler, yandal dersleri, müfredata ek fazladan alınan dersler, GE 100 ile GE 251 dersleri ve dönem içinde W notu alınan dersler ders yüküne sayılmaz. Tam burslu öğrencilerin, öğretim elemanlarının derslerde yoklama alıp almadığından bağımsız olarak, bütün derslere devam etmesi zorunludur. Bu koşulları sağlamayan öğrencilerin Tam Bursu dondurulur.
 • Derslere devam etmesini engelleyecek geçerli mazereti bulunan öğrenciler, yarıyıl izni için Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurmalıdır.

Bu sayfadaki bilgiler 2023-2024 akademik yılı için geçerlidir.