Ana Sayfa » Ceza Puan Sistemi

Ceza Puan Sistemi

Bilkent Üniversitesi sınırları içinde kampus trafik kurallarına ve Karayolları Trafik Kanunu’na aykırı hareket eden araç sürücüleri için Bilkent Üniversitesi tarafından belirlenmiş CEZA PUAN SİSTEMİ uygulanmaktadır.

Ceza puanlarının yanı sıra gerekli durumlarda sürücü ayrıca Disiplin Kurulu’na da sevk edilebilir. Uygulanan ceza puan sisteminde, cezalandırmaktan çok, caydırıcı olmak amaçlanmaktadır.

Bilkentli, kampüs yollarında araçla dolaşmanın, kendisine tanınan bir ayrıcalık olduğunu gözardı etmemelidir. Kurallara uymaması halinde bu ayrıcalığını yitirecektir.

CEZA PUANLARI

Yaya bölgesinde motorlu araç kullanmak 17 PUAN
Belirlenen hız sınırını %50 oranına kadar aşmak 6 PUAN
Belirlenen hız sınırını %51 – %100 arası aşmak 8 PUAN
Belirlenen hız sınırını %100 oranından fazla aşmak 12 PUAN
Trafik Işıklarına Uymamak 6 PUAN
Trafik İşaretlerine Uymamak 6 PUAN
Görevlilerin İkazına Uymamak 6 PUAN
Ters Yönden Seyretmek 9 PUAN
Yayaların Koşulsuz Geçiş Üstünlüğüne Saygı Göstermemek 4 PUAN
Tehlikeli Şekilde Araç Kullanmak 6 PUAN
Park Kuralları İhlalleri, Uzun süreli park ihlali durumunda park ihlali cezası her saatte tekrarlanarak uygulanır. 4 PUAN
Kavşak İçi Park İhlali 6 PUAN
Çevre ve Gürültü Kirliliği Yaratmak 4 PUAN
Kavşaklarda Geçiş Üstünlüğüne Uymamak 4 PUAN
Maddi hasarlı kazaya sebebiyet vermek (Kazaya Sebebiyet Vermekte Asli Kusurlu olmak) 4 PUAN
Emniyet Kemeri ve Kask Takmamak 3 PUAN
Hareket Halinde İken Cep Telefonu Kullanmak 3 PUAN
Tedbirsiz ve Saygısız Araç Kullanmak 4 PUAN
Yaralanmalı Trafik Kazasına Sebebiyet Vermek KUSUR DERECESİNE GÖRE 8-20 PUAN
Alkollü Araç Kullanmak 40 PUAN
Engelli araç otoparkına park etmek: 6 PUAN

DEĞERLENDİRME VE YAPTIRIMLAR

Kural ihlallerine ilişkin değerlendirme, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesine kayıtlı sürücülerin tümünü kapsamaktadır. Üniversite trafik kayıtlarında olmayan araçlar için SSG. Müdürlüğü’nce Önleyici Hizmetler Büro Amirliği görevlilerine bildirimde bulunulur. Ayrıca bu araçlar, yapılan ihlalin niteliğine göre SSG. Müdürlüğünce Kampüse alınmayabilirler.

Tüm eğitim öğretim hayatı boyunca, kural ihlalleri sonucunda, ceza puanları toplamı 16 puanı aşmış olan sürücülerin, Üniversite kampüsünde araç kullanmaları 3 ay süre ile (okul ayları, yaz ve dönem arası tatiller çıkartılarak hesaplanır) yasaklanır. 16 puanın üzerindeki her bir puan için bu süre bir hafta uzatılır. Bu süre içinde sürücünün trafik ile ilgili ayrıcalıkları (bariyer kartı v.b.) iptal edilir. Bu durum cezalı sürücünün ikametgâh adresine ve bölüm başkanlıklarına yazı ile kendisine e-posta ile bildirilir.

Kampüs giriş yasağı alan sürücüler 15 gün içerisinde araç tanıtım pulunu Sivil Savunma Sekreterliği ve Güvenlik Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliğine teslim eder. Araç tanıtım pulunu belirlenen süre içerisinde teslim etmeyen sürücülerin cezaları iki katına çıkartılır.

b-1 ve b-2 maddeler çerçevesinde kampüse sürücü olarak giriş yasağı olanların kampüste araç kullandıklarının saptanması durumunda sürücülerin cezaları iki katına çıkartılır.

Ceza süreleri dolan sürücüler kampüse giriş yasağı cezasının kaldırılması için Trafik Kurulu adına Sivil Savunma Sekreterliği ve Güvenlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Sürücü Trafik Eğitimi” Programına katılmak ve bunun sonunda verilecek sınavdan geçer not almak zorundadır. Cezalı sürücü, ceza süreci içindeki Sürücü Trafik Eğitimi Programına katılabilir.

Kampüs yasağı alan ve ceza süresi dolan sürücülerin araç pulları, ceza bitiminde ücretli olarak verilir.

Kampüse giriş yasağı alan sürücünün cezasının bitimi sonrasında, yeniden cezalı duruma düşmesi durumunda cezası %50 oranında artırılır

Sürücü belgesi olmadan araç kullandığı saptananların aracının, yerleşke dışına çıkartılması sağlanır. Ayrıca tutanak tutularak, Emniyet Müdürlüğüne – Trafik Şube Müdürlüğüne suç duyurusunda bulunulur.

DİSİPLİN SORUŞTURMASINI GEREKTİRECEK DURUMLAR
1. Alkollü araç kullanmak,
2. Çevreye tehlike yaratacak şekilde araç kullanmak, aşırı hız yapmak, diğer bir araç ile yarışmak,
3. Güvenlik görevlilerinin uyarılarına uymamak, kendisine uyarıda bulunmak isteyen akademik / idari personele veya öğrencilere hakaret etmek,
4. Başkalarını araç ile taciz etmek,
5. Araç tanıtım pulu sahtekarlığı yapmak veya başkasına kullandırmak,
6. Yasaklı olduğu halde kaçak olarak aracı ile kampusa girmek,
7. Trafik Kurulu’nun gerek göreceği diğer haller.

KAMPÜS DIŞINDA TRAFİK KURALLARINA UYULMAMASI
Bilkent Üniversitesinin, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma ile olan işbirlikteliği gereği, Bilkent Üniversitesi trafik kayıtlarında bulunan araçların kampus dışında yaptıkları kural ihlalleri, Üniversiteye bildirilmektedir. Bildirilen fiil, aşırı hız, alkollü araç kullanmak veya tehlikeli şekilde araç kullanmaktan doğan kural ihlalleri olması durumunda kampus içi trafik kurallarında belirlenen ceza puanı sistemi aynen uygulanır.