TRIN Semineri: “Avrupa’ya Türk Göçü: Fransa Örneği”, Gaye Petek, 11:00 31 Ocak (TR)

Konu: Avrupa’ya Türk Göçü: Fransa Örneği

Konuşmacı: Gaye Petek

Konferans Türkçe olacaktır.

Tarih: 31 Ocak 2023, Salı
Saat: 11.00
Yer: C Blok Amfi

Özet:

Göç olgusu Türkler’in Avrupa deneyimleri üzerinde sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan ele alınacak olup, özelikle Türkler’in Fransa deneyimi vurgulanacaktır. Göçün sosyal ve ekonomik nedenleri, toplumsal sonuçları ve sosyal uyum, entegrasyon gibi konular örnekler üzerinden irdelenecektir.

Konuşmacı hakkında:

İzmir-Karşıyaka doğumlu. Bütün eğitimini Fransa’da yaptı. Paris Üniversitesi’nde edebiyat, tiyatro ve sosyoloji okuduktan sonra göç konuları ile ilgili birçok devlet kurumunda ve Birleşmiş Milletler Yüksek İltica Komiserliğinde (UNHCR) çalıştı. 1984 yılında ELELE derneğini kurdu ve Fransız devletinin destekleriyle 2010 yılına kadar yönetti. Paralelinde INALCO – Paris III (Doğu Dilleri Fakültesi) Türk Dili Bölümü’nde 15 yıl öğretim elemanı olarak görev yaptı (« Türk Akımları ve Geleneksel Toplum » adlı bir ders verdi) ve Fransa Radyosu/RFİ programlarında Türkçe programının düzenlenmesinden sorumluydu.

Gaye Petek çeşitli devlet kurumları ve komisyonlarında yer aldı; CNİPİ- Göçmen Toplulukları Ulusal Uyum Konseyi Başkan Yardımcısı, Stasi Laiklik Komisyonu üyesi olarak görev yaptı ve 2003-2005 arasında Sosyal İşler Bakanı’nın kabinesinde teknik danışman (göçmen kadınlar ve karşılama politikaları uzmanı) olarak çalıştı. Dokuz yıl boyunca Fransa Başbakanlığı bünyesindeki Yüksek Uyum Kurulu (HCİ) üyeliği ve Ulusal Göç Tarihi Müzesi (CNHİ) yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu. Sosyal görevliler, öğretmenler, yargıçlar ve sağlık memurlarına yönelik eğitimler vermeye devam ediyor. Tüm Fransa’da belediyelerin kültürel projeleri için danışmanlık yaptı ve halen daha yapmayı sürdürüyor.

Gaye Petek çeşitli kitap ve dergilerde yayımlanan yazıları: Geleneksel Karagöz Sanatı, Türk Göçmenler ve Türk Kadınları üzerine, Bleu Autour Yayınları’ndan çıkan « Fransa Türkleri: Aile Albümleri » (Turcs en France-Albums de familles), Imprimeur Yayınları’ndan çıkan « Gurbet : Buralı Türkler » (Gurbet : Turcs d’ici). Özdemir Asaf şiirlerinin çevirilerini « Benden Sonra Mutluluk » adıyla yayımlanan bir kitapta yayınladı (Bleu Autour, 2017) ve Ségolène Debarre ile « Fransa Türkleri Tarihi»’ni yazdı (Éditions du Détour, 2019). Kitap « Fransa’daki Türkler » adıyla Türkçeye çevirildi ve yayımlandı (Dogu Batı Yayınları, 2021)