Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü, “Otel İşletmeciliği” alanında yeni bir yandal programı açmıştır.

Değerli Öğretim Elemanları ve Öğrenciler,

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü, “Otel İşletmeciliği” alanında, 5 Aralık 2018 tarihinde alınan Senato kararı ile yeni bir yandal programı açmıştır.

Dünya Turizm Örgütü’nün raporlarına göre, ekonomik kriz dönemleri de dahil olmak üzere, geçtiğimiz altmış yıl boyunca, genişlemeye ve çeşitlenmeye devam eden turizm sektörü dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen ekonomik sektörlerinden biri haline gelmiştir (UNWTO, 2018). Sektöre yeni giren destinasyonlar ve yapılan yatırımlar nedeniyle, iyi eğitimli çalışanlara her zaman ihtiyaç bulunmaktadır.

Sektörde, iyi eğitimli personele duyulan ihtiyaç dikkate alınarak, 1-3 Kasım 2018 tarihinde TC Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 3. Turizm Şurası’nda, Türkiye’de turizm sektöründe çalışan kişilerin eğitim düzeylerine ilişkin düzenlemeler önerilmiştir. Buna göre, “Türkiye’de turizm sektöründe istihdam edilecek olanların,
a. 5544 sayılı Mesleki Yeterlilikler Kanunu’na göre düzenlenmiş Mesleki Yeterlilik Belgesine,
b. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre düzenlenmiş olan Ustalık Belgesine,
c. Milli Eğitim Bakanlığı veya üniversiteler tarafından verilen diplomaya sahip olması,

Bahse konu mevzuatta geçen turizm işletmelerinde çalışanlardan istihdam edildiği iş/meslekle ilgili olmak üzere kademeli olarak 2019’a kadar %25’inde, 2012 yılına kadar %50’sinde, 2023 yılında ise %100’ünde sözkonusu belgelerden birinin aranmasının zorunlu hale getirilmesi, turizm işletmelerinde çalışan toplam personelin yukarıda ifade edilen oranlara göre en az %20’sinin istihdam edildiği iş/meslekle ilgili olmak üzere, “turizm alanında önlisans ve üstü diplomaya sahip olması” veya “Türkiye yeterlilikler çerçevesinde year alan seviye 5 ve üzeri belgeye sahip olması” hususunun, 1618 sayılı Kanun ve 2634 sayılı Kanun kapsıma eklenmesi”ne kara verilmiştir (Madde 74; http://turizmsurasi.kulturturizm.gov.tr/TR-204583/turizm-egitimi-istihdami-ve-turist-rehberligi-komisyonu-.html).

Bu nedenlerle, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü, ilgi duyan Üniversitemiz öğrencileri için “Otel İşletmeciliği” adlı yeni bir yandal programı açarak, onlara uluslararası bir kariyer fırsatı sunmayı amaçlamaktadır.

Programla ilgili detaylar https://stars.bilkent.edu.tr/homepage/curriculum.php?DEPT=THM sayfasında yer almaktadır.